Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2013 

 
 

(6. 11. 2013; Rozhlasová stanica Regina; Magnet Plus; 08.09; 10 min.; ŠAJDOVÁ Ľuba)

Moderátor: Už v pondelok 11. novembra sa otvára 10. ročník Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Je to obrovské podujatie, na ktorom sa aktívne zúčastňujú deti, študenti, vysokoškoláci, pedagógovia, vedci aj široká verejnosť. Vedou a technikou bude týždeň žiť celé Slovensko. Konkrétnejšie o tomto podujatí sa dozviete z rozhovoru Ľuby ŠAJDOVEJ z vedúcou Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti Andreou PUTALOVOU. 

A. PUTALOVÁ: Tak ako každoročne, hlavným organizátorom, resp. vyhlasovateľom Týždňa vedy a techniky je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, vyhlasuje každoročne pán minister, a naše Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti je hlavným spoluorganizátorom prostredníctvom nášho národného centra.

Ľ. ŠAJDOVÁ, redaktorka: Aj keď je to 10. ročník, tak myslím si, že bude dobre, keby sme si zopakovali, čo je cieľom tohto týždňa.

A. PUTALOVÁ: Cieľom Týždňa vedy a techniky je samozrejme priblížiť vedu a techniku širokej verejnosti, ďaleko viac sa o nej rozprávať, pretože veľmi dobre vieme, že štúdium technických a prírodovedných odborov je nie také, aké by sme chceli, resp. nechodí tam toľko študentov, koľko by malo a koľko by bolo potrebné pre spoločnosť. Takže určite pre zviditeľnenie tejto oblasti, preto, aby sa výsledky toho, čo sa na Slovensku v tejto oblasti deje, dostali do povedomia verejnosti a naozaj, aby aj mladí ľudia videli, čo sa v tejto oblasti dá študovať.

Ľ. ŠAJDOVÁ: Vy stále zdôrazňujete také nasmerovanie na tých mladých ľudí.

A. PUTALOVÁ: Mladí ľudia sú naša budúcnosť, takže myslím si, že naozaj tí budú tvoriť nielen našu, ale teda hlavne ich budúcnosť, aby mali jednoduchší život, aby naozaj aj tá ekonomika rástla, tak je veľmi potrebné, aby sa ďaleko viac skúmalo, keď to môžem tak jednoduchšie povedať, aby do toho výskumu naozaj išlo ďaleko viac peňazí, ale hlavne mozgov, a aby mladí, ktorí budú tu študovať, aby nám tu aj zostali a vedu a výskum chceli robiť na Slovensku a nie v zahraničí.

Ľ. ŠAJDOVÁ: Z vašej práce a kontaktu s vedcami už zisťujeme, že aj oni si uvedomujú dôležitosť toho, aby spoločnosť vedela, čo vedci robia, prečo toľko skúmajú a napokon, prečo aj na to potrebujú prostriedky. Neskutočne veľa podujatí sa uskutoční a keby sme ich mali rovno vymenovávať, tak ich nepovieme všetky. Takže povedzme si najprv tie hlavné podujatia.

A. PUTALOVÁ: Tak ako každý rok, aj v tomto roku medzi hlavné podujatia patrí konferencia zameraná na učiteľov stredných škôl, konferencia Quo vadis vzdelávanie k vede a technike na stredných školách. Samozrejme, že tu je diskusia medzi učiteľmi a teda hosťami, ktorí sú na konferencii, o tom, ako sa má spopularizovať, ako je to na školách s vedou a technikou, čo by bolo treba zlepšiť, ako sa dajú vyhľadávať talenty a podobne. To je jedno z prvých podujatí.

Ľ. ŠAJDOVÁ: Vy ste túto odbornú konferenciu ale zamerali dosť na tú popularizáciu prostredníctvom médií.

A. PUTALOVÁ: Áno, v tomto roku sme chceli trošku rozprúdiť diskusiu o spolupráci médií v tejto oblasti, resp. o úlohe médií v oblasti popularizácie vedy a techniky, pretože si myslíme, že tie médiá sú najdôležitejšie čo sa týka mienkotvornosti obyvateľstva a tej vedy je tam naozaj veľmi málo.

Ľ. ŠAJDOVÁ: A najrýchlejšie sú pri tom adresátovi.

A. PUTALOVÁ: Áno. Tie ďalšie podujatia, ktoré sú teda spojené aj s konferenciou, je celoštátna prehliadka študentských prác, kde stredoškolskí študenti prezentujú svoje projekty z oblasti vedy a techniky. Toto je prístupné verejnosti, hneď 11. novembra bude otvorená aj výstava pre verejnosť, kde bude množstvo zaujímavých interaktívnych výstav.

Ľ. ŠAJDOVÁ: Priamo študenti tam prezentujú svoje práce?

A. PUTALOVÁ: Študenti prezentujú svoje práce, ale popri tom sú tam aj výstavy, kde samozrejme môžu prísť pozrieť školy, kde môže prísť pozrieť verejnosť, kde sa trošku aj zabavia pri vedeckých hrách. Takže veríme, že verejnosť príde.

Ľ. ŠAJDOVÁ: Zaujala ma výtvarná súťaž na tému, čo by som rád objavil, objavila.

A. PUTALOVÁ: Áno, takúto tému sme si zvolili pre tento ročník. Súťaž bola vyhlásená v máji, takže chodili nám samozrejme tie práce priebežne, už je aj vyhodnotená." 

Ľ. ŠAJDOVÁ: Sú tam nejaké skvelé nápady?

A. PUTALOVÁ: Našli sme aj také, ktoré sú bežné, ako perpetum mobile alebo nejaký taký stroj, ktorý má stálu energiu a podobne. Ale sú tam aj iné zaujímavé myšlienky, ktoré trošku hovoria o tom, ako sú tí jednotliví študenti nasmerovaní. Určite to budeme mať zverejnené aj na stránke, takže si treba pozrieť tú výstavu a bude to samozrejme aj súčasťou Týždňa vedy a techniky u nás, takže môžu si prísť aj tieto práce pozrieť.

.....

A. PUTALOVÁ:  Určite by som chcela spomenúť ešte podujatie, ktoré bude v stredu pre verejnosť, je to, keď to poviem tak trošku nadnesene, také pokračovanie Noci výskumníkov alebo Noc výskumníkov v menšom, lebo, samozrejme, naše priestory neumožňujú taký rozsah ako to bolo počas Noci výskumníkov, ale budú tam podobné stánky. To znamená, že tie prezentácie veľmi zaujímavých vecí, ktoré sa z oblasti vedy a techniky dejú u nás na Slovensku, si môžu prísť ľudia a návštevníci pozrieť, dozvedia sa veľa vecí z oblasti biológie, fyziky, techniky. Takže myslím si, že treba prísť.

Ešte by som, samozrejme, chcela spomenúť to, že Týždeň vedy a techniky nie je len otázka hlavných podujatí, ktoré sa budú konať u nás v Centre vedecko-technických informácií, ale je to podujatie, ktoré je po celom Slovensku a vlastne všetky inštitúcie, ktoré robia v oblasti vedy a techniky, či už je to Slovenská akadémia vied, vysoké školy, iné výskumné ústavy a iné organizácie, samozrejme organizujú svoje vlastné podujatia, ktoré takisto majú priblížiť tú ich prácu verejnosti. Čiže je to množstvo konferencií, výstav, seminárov, workshopov, dní otvorených dverí a podobných aktivít.

Ľ. ŠAJDOVÁ: Otvorené dvere na vysokej škole matematiky, fyziky a informatiky, to malo veľký úspech v minulých rokoch.

A. PUTALOVÁ: Všetky tieto informácie, lebo tých podujatí je tak veľmi veľa, že ťažko sa vypichuje niektoré.

Ľ. ŠAJDOVÁ: Je, ani sa mi neotvorili na stránke všetky, toľko ich je tam.

A. PUTALOVÁ: Čiže všetky informácie sa dajú vyhľadať vlastne na našej stránke Týždeň vedy, kde si nájdu naozaj podrobne podľa dňa, podľa typu podujatia, v ktorom kraji sa to koná, v ktorom meste sa to koná, takže presne všetky informácie si nájdu, pretože vypichnúť niečo, je veľmi ťažké pri tom množstve, lebo máme nahlásených približne 400 podujatí v rámci celého Slovenska, a to určite nemáme v systéme úplne všetky. Takže je to naozaj veľmi veľké podujatie.

Ľ. ŠAJDOVÁ:  Myslím si, že tak mediálne sledovaná je Cena ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, kde sa odovzdávajú ceny v kategóriách Osobnosť vedy a techniky, Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov, Vedecko-technický tím roka a Cena za celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky. Ono vždy vyjde na povrch nejaké meno, kde zistíme, čo všetko urobil a keďže mnohí z nich sedia v laboratóriách a naozaj pracujú, tak mnohokrát o našich skvelých vedcoch ani nevieme. Takže toto by sme mohli tiež spomenúť. My sme, Slovenský rozhlas, RTVS sme minulý rok zaznamenali aj sme sa rozprávali s týmito vedcami, bolo to veľmi zaujímavé.

A. PUTALOVÁ: Áno, v tomto roku takisto ako po minulé roky bude udeľovaná cena ministra, bude 14. novembra 2013. Doobeda bude národná konferencia, ktorú organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a v poobedných hodinách bude vyhlasovanie ceny. Veríme, že zase budú ocenení vedci, ktorých práca prináša úžitok celému Slovensku a sú úspešní aj v zahraničí.

Ľ. ŠAJDOVÁ: To bude tiež na pôde Centra vedecko-technických informácií Slovenskej republiky. Je toho skutočne veľa a len sme sa tak dotkli jednotlivých podujatí alebo naznačili. Myslím, že by sme mohli povedať vašu webovú stránku, kde by sa mohli záujemcovia pozrieť na všetko, čo bude a možno sa trošku zorientovať, na ktoré podujatie by chceli ísť, čo ich zaujíma.

A. PUTALOVÁ:  Všetky informácie si nájdu naši poslucháči na stránke www.tyzdenvedy.sk. Sú tam všetky informácie o podujatiach, ktoré sa konajú, o čase, kedy sa konajú, o čom budú jednotlivé podujatia, či sú prístupné pre verejnosť. Samozrejme, že všetky podujatia, ktoré sú prístupné verejnosti sú bez vstupného, teda zadarmo.

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis vysielania)
(MB)

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR