Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Slovensko prichádza o "mozgy" 

 
 

(21. 11. 2013; Televízna stanica JOJ; Veľké noviny TV JOJ; 19.00; por. 4/26; ZAVŘEL Adam)

Lucia BARMOŠOVÁ, moderátorka: Naši doktorandi odchádzajú do zahraničia. Na Slovensku sa totiž len s ťažkosťami dokážu uplatniť. Nerieši ich ani školský zákon. Na financovanie ich výskumu, napríklad rôznych liekov, či technológií, nie sú peniaze. Minister školstva dúfa, že sa raz vrátia.

Adam ZAVŘEL, redaktor: Zo školy rovno do zahraničia  toto je prípad mnohých doktorandov. Slovensko jednoducho nemá peniaze na to, aby si ich udržalo.

Veronika TRSTIANSKA, Asociácia doktorandov Slovenska: V súčasnej dobe naša legislatíva nepozná pojem postdoktorand a postdoktorandské štúdium.

Adam ZAVŘEL: Títo vzdelaní mladí ľudia akoby na Slovensku prakticky neexistovali a sú to práve oni, ktorí robia výskumy či už nových liekov alebo IT technológií. V zahraničí sú považovaní za top ľudí a ešte im za to aj dobre zaplatia. Na Slovensku majú len minimálne šance.

Adam ZAVŘEL: Mladí ľudia odchádzajú do zahraničia práve kvôli tomu, že tu nemôžu ďalej študovať.

Dušan ČAPLOVIČ, minister školstva SR: Áno, ja si to uvedomujem a práve preto vytvárame všetky tie podmienky a hlavne teraz tie nové technologické parky na vysokých školách.

Adam ZAVŘEL: Bude však trvať ešte roky, kým budú tieto parky naplno fungovať a dovtedy tak odídu ďalší.

Študenti: 
V zahraničí predsa len sú lepšie podmienky a je to akože väčšia prestíž.
 Určite do zahraničia, pracovné príležitosti prosto, to nepustí. 
Keby bolo niečo dobré na Slovensku, tak zostanem na Slovensku.

Veronika TRSTIANSKA: My máme veľmi šikovných doktorandov a treba im dať priestor na to, aby mohli v tom projekte, alebo v tom výskume, ktorý si začali v rámci toho doktorandského štúdia, aby mohli pokračovať.

Adam ZAVŘEL: Ministerstvo školstva tvrdí, že problém rieši a vraj sa pre postdoktorandské štúdium pokúsi nájsť peniaze. Zatiaľ ale nevie kedy. Vraj to bude nasledujúce roky.

Dušan ČAPLOVIČ: Pevne verím, že mnohí, aj tí, ktorí odišli do zahraničia, sa vrátia do týchto podmienok.

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis vysielania)
(MB) 

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR