Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Pozvanie do vedeckých kaviarní v Bratislave a v Nitre 

 
 

(24. 10. 2013; Rozhlasová stanica Regina; Mozaika regiónu Bratislava; 14.10; 4 min.; TURANCOVÁ Nora)

Nora TURANCOVÁ, moderátorka: "Dobrý deň z Rádia Regina, teraz letí až do Centra vedecko technických informácií Slovenskej republiky, kde by mala byť pri telefóne Zuzana HAJDU."

Zuzana HAJDU: "Dobrý deň."

N. TURANCOVÁ: "Rozprávať sa s vami ideme o vedeckej kaviarni, o vašom pravidelnom podujatí, ktoré pripravujete. Dnes je zaujímavá téma  cukor."

Z. HAJDU:
"Áno. Dnes máme dokonca dve vedecké kaviarne, ale naznačili ste ten cukor, tú tému, takže táto téma rezonuje dnes v bratislavskej vedeckej kaviarni, ktorá je na Lamačskej ceste na Patrónke v Centre vedecko-technických informácií a túto tému objasní mladý úspešný chemik, doktor inžinier Ján TKÁČ z chemického ústavu, ktorý získal na tento výskum, ako zatiaľ prvý vedec a zatiaľ jediný na Slovensku, vzácny grant z Európskej rady pre výskum v Bruseli. Takže z peňazí tejto inštitúcie teda vlastne realizuje tento výskum cukrov."

N. TURANCOVÁ: "No a tí čo prídu, určite sa dozvedia aj to, že cukry v ľudskom tele môžeme využiť napríklad aj na výrobu elektrickej energie, ale aj ďalšie zaujímavé informácie."

Z. HAJDU: "Áno, samozrejme. Okrem ďalších zaujímavých informácií sa dozvieme, že tie cukry môžu fungovať aj ako markery rozličných chorôb. A práve tento výskum v tejto oblasti by mohol v blízkej budúcnosti prispieť k efektívnej diagnostike chorôb. Čiže tu vlastne zistíme, že cukry môžu byť nejakým signálom, alebo môžu signalizovať nejaký chorobný proces v tele, vrátane, samozrejme, rozličných druhov rakoviny. A samozrejme, že tento výskum môže potom vyústiť aj do preventívnej liečby viacerých typov ochorení."

N. TURANCOVÁ: "Takže všetci tí, ktorí majú alebo aj nemajú sladký život a chcú sa o funkcii cukrov v našom tele dozvedieť viac, môžu prísť kam a o koľkej?"

Z. HAJDU: "Áno, pozývame vašich poslucháčov do Centra vedecko-technických informácií na Patrónku na Lamačskú cestu, kde na druhom poschodí v konferenčnej sále bude dnes prednáška o cukroch v našom tele aj o netradičnom využití."

N. TURANCOVÁ: "Pani HAJDU, vy ste na začiatku spomenuli, že máte ešte jednu vedeckú kaviareň, ale tá nebude v Bratislave, ale v Nitre."

Z. HAJDU: "Áno. My dnes máme teda dve vedecké kaviarne. V Nitre sa koná vedecká kaviareň v Divadelnej kaviarni Starého divadla Karola Spišáka v Nitre a tam bude hosťom docentka Melánia FESZTEROVÁ z Katedry chémie, prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Tá prednáška je veľmi zaujímavá, pretože pôjde o niekoľkoročný výskum pani docentky, a ten výskum je zameraný na kontamináciu jednotlivých zložiek životného prostredia s dôrazom na ovzdušie, pôdu a vodu. A tento výskum sa týka regionálneho pôsobenia a teda má regionálny rozmer, pretože sa týka mesta Šaľa, kde, samozrejme, dlhodobo pôsobil, alebo dlhoročne pôsobil, významný chemický závod Duslo Šaľa, takže to bude veľmi zaujímavá prednáška zo životného prostredia."

N. TURANCOVÁ: "Tak táto druhá téma pôsobila na mňa trochu zložitejšie a verím, že tí ľudia, záujemcovia, ktorí prídu do Nitry, do vedeckej kaviarne, odídu plní vzácnych, zaujímavých informácií. Telefonovali sme so Zuzanou HAJDU z Centra vedecko-technických informácií Slovenskej republiky a rozprávali sme sa o podujatí vedecká kaviareň. Ďakujeme vám pekne, dopočutia."

Z. HAJDU: "Ďakujem, dopočutia."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis vysielania)
(MB) 

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR