Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Na Slovensku rastie počet nezamestnateľných absolventov humanitných smerov 

 
 

(2. 10. 2012; Rozhlasová stanica Slovensko; Správy; 09.00; 2 min.; HURAJTOVÁ Lucia)

Lucia HURAJTOVÁ: Napriek vysokej nezamestnanosti na Slovensku sa v mnohých odvetviach uchádzači o prácu nezhodujú s požiadavkami zamestnávateľov. Vznikajú tak voľné pracovné pozície, ktoré firmy jednoducho nedokážu obsadiť. Napriek kríze a rastúcej nezamestnanosti je na Slovensku 17 percent zamestnávateľov, ktorí nie sú schopní nájsť na niektoré miesta pracovníkov. Hovorí koordinátorka Ľubica TOMANOVIČOVÁ z personálnej spoločnosti Adecco.

Ľubica TOMANOVIČOVÁ: Veľmi ťažko sa nám obsadzujú niektoré robotnícke povolania, napríklad zvárač, elektrikár. Týchto ľudí je na trhu pomerne málo a ich cena je dosť vysoká, ale toto ako keby zamestnávatelia nechceli vidieť. Myslím si, že je to aj preto, že atraktivita niektorých učebných odborov veľmi klesá.

L. HURAJTOVÁ: Podľa sociologičky Slovenskej akadémie vied tento trend stupňuje práve nezáujem študentov o odbory, ktoré momentálne trh práce potrebuje. Naďalej si väčšina študentov vyberá humanitné smery, v ktorých je už teraz prezamestnanosť. Monika ČAMBALÍKOVÁ.

Monika ČAMBALÍKOVÁ: Prezamestnanosť niektorých absolventov, alebo dokonca už ich nezamestnateľnosť, v niektorých odboroch naberá pomerne vysoké percentá. Ukazuje sa, že vlastne už aj ľudia so stredoškolským, dokonca s vysokoškolským vzdelaním sú ťažko zamestnateľní. Súvisí to predovšetkým so systémom vzdelávania, možnože s takým podceňovaním tých prírodovedných predmetov, matematiky od stredných až po vysoké školy.

L. HURAJTOVÁ: S poklesom počtu ľudí v produktívnom veku a rýchlym technologickým pokrokom bude stále menej vhodných kandidátov na niektoré voľné technické pozície. S nedostatkom ľudí stále viac zápasí aj zdravotníctvo a školstvo.

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis vysielania)
(MB)

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR