Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Vedecká cukráreň: Vysoké Tatry po štyroch rokoch... Aké sú? 

 
Pavol Tajboš 

Tento rok si najstarší národný park na Slovensku – Tatranský národný park pripomína 60. výročie svojho vyhlásenia (podpísanie zákona SNR č. 11 Zb. SNR z 18. decembra 1948 o Tatranskom národnom parku). Za sebou má zložitý vývoj, ktorý v poslednom čase významne ovplyvnila aj prírodná udalosť z 19. novembra 2004. Veterná kalamita, ako býva tento prírodný jav často nesprávne nazývaný, v roku 2004 postihla približne 14 % z celkového územia národného parku. Z tejto plochy bolo len 8 % ponechaných bez zásahov – prevažne v najvzácnejších lokalitách, akými sú aj Tichá a Kôprová dolina.

Rozvírila sa debata o využívaní a ochrane prírodného prostredia celého územia národného parku. Nosnými témami sa stali: ochrana prírodných procesov v lesoch verzus ich hospodárske využívanie (s hlavným motívom lykožrúta) a vyčlenenie biotopov postihnutých veternou udalosťou na novú výstavbu stredísk cestovného ruchu a rozširovanie zastavaných území tatranských osád. S uvedeným je spojená aj doposiaľ stále neuzavretá zonácia TANAP-u, ktorej cieľom malo byť zachovanie hlavných ekologických procesov dôležitých pre významné prírodné systémy, zachovanie biodiverzity na úrovni druhov, populácií a ekosystémov.

Na otázky týkajúce sa tejto problematiky bude študentom bratislavských stredných škôl odpovedať environmentalista a správca TANAP-u vo Vysokých Tatrách Pavol Tajboš v pripravovanej Vedeckej cukrárni dňa 16. 12. 2008 o 9.00 hodine.

Pavol Tajboš sa narodil v roku 1974 v Kežmarku. Vyštudoval Strednú priemyselnú školu dopravnú v Košiciach. V Tatrách od mladosti trávil väčšinu voľného času a jeho koníček sa napokon stal aj jeho povolaním. Od roku 2003 pracuje ako strážca v Tatranskom národnom parku. Popri praktickej činnosti v teréne sa venuje aj environmentálnej výchove na základných a stredných školách. Strážca je väčšinou prvým zástupcom organizácie ochrany prírody a krajiny, s ktorým sa návštevníci v národnom parku stretávajú. Plní v teréne funkciu „prvého“ poskytovateľa informačných a výchovných služieb turistom a domácim obyvateľom.

Viac informácií o akcii nájdete v  informačnom letáku.

 
Ak vás téma vedeckej cukrárne zaujala a radi by ste ju navštívili s vašimi študentmi, neváhajte sa obrátiť na jedného z koordinátorov projektu:

 Mgr. Andrea Putalová
Národné centrum pre popularizáciu
vedy a techniky v spoločnosti
CVTI SR
Tel.: +421 2/69253 128
Fax: +421 2/69 253 182
E-mail:
ncpvat@cvtisr.sk  
 RNDr. Ján Šípoš, CSc.
Mladí vedci Slovenska, o. z.
Tel./Fax: 02 / 6428 7948
Mobil: 0907 / 314 352
E-mail:
koordinator@eucontest.sk  

Pozvánka s návratkou

 po víchrici Téma vedeckej debaty:
Vysoké Tatry po štyroch rokoch… Aké sú?

Hosť: Pavol Tajboš

Dátum a čas konania:
16. decembra 2008 o 09.00 hod.
Cieľová skupina: študenti stredných škôl
Kapacita podujatia: 120 účastníkov

Miesto konania:
Centrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, Bratislava. Kongresová sála, 2. poschodie

Vzhľadom na to, že kapacita konferenčnej sály je 120 účastníkov, z jednej školy je možné prijať maximálne 20 žiakov a 1 pedagóga ako pedagogický dozor.   

Návratku je potrebné vyplniť a zaslať najneskôr do 12. decembra 2008:

  1. poštou na adresu  Centrum vedecko-technických informácií SR, NCP VaT, Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava
    alebo
  2.  e-mailom na adresu ncpvat@cvtisr.sk 


O akceptácii prihlášky budete vyrozumení.


Publikovala: Alena Paulíková
Foto: archív

 

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR