Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Vyhodnotenie súťaží v rámci TVT 2013 

 
gen. riaditeľ CVTI SR, prof. Ján Turňa 


Dňa 13. 11. 2013 boli v Centre vedecko-technických informácií SR slávnostne odovzdané ceny víťazom výtvarnej a fotografickej súťaže, ktorú vyhlásilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR.

Výtvarná súťaž

V rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2013 prebehol už ôsmy ročník výtvarnej súťaže. Cieľovou skupinou výtvarnej súťaže boli žiaci základných škôl a osemročných gymnázií, ktorí mali možnosť zapojiť sa do súťaže a nápaditou formou prezentovali svoj pohľad na to, čo si pod vedou a technikou predstavujú a tým prispievať aj k prezentácií samotnej vedy a techniky.
Téma výtvarnej súťaže v roku 2013: Čo by som rád objavil/Čo by som rada objavila?

Slávnostné odovzdávanie cien začalo v popoludňajších hodinách a  príjemnú atmosféru podujatia dotvoril kultúrny program. Po úvodnom slove gen. riaditeľa CVTI SR prof. RNDr. Jána Turňu, CSc., sa začalo odovzdávanie cien.

 

Ceny súťažiacim v I. aj II. kategórii  výtvarnej súťaže odovzdával generálny riaditeľ CVTI SR, prof. RNDr. Ján Turňa, CSc. Celkovo bolo prihlásených 226 výtvarných prác. Z toho 87 do prvej kategórie a 116 do druhej kategórie. Podujatie moderovala PhDr. Zuzana Hajdu.

Vyhodnotenie súťaže


Kategória I: 5. – 6. ročník základných škôl, 1. trieda osemročných gymnázií
Kategória II: 7. –  9. ročník základných škôl, 2. – 4. trieda osemročných gymnázií

 prvé miesto, prvá kategória  2. kategória, prvé miesto

 

Výhercovia I. kategória

Miesto

Názov príspevku

Meno a priezvisko autora

Názov školy

1.

HomoFlórus

Miriam Ochodnická

ZUŠ Juraja Kréna, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

2.

Stroj do domácnosti

Katarína Šenkeryová

ZŠ, Jarná 20, 010 01 Žilina

3.

Dagmar

Juliana Kováčová

ZŠ s MŠ č. 250, 91 924 Križovany nad Dudváhom

3. miesto vo výtvarnej súťaži v 1. kategórii výtvarná súťaž 1. kategória 2. miesto ocenenie za 1 miesto vo výtvarnej súťaž i- 1. kategória 

     1. miesto                                                             2. miesto                                               3. miesto

 

Výhercovia II. kategória

Miesto

Názov príspevku

Meno a priezvisko autora

Názov školy

1.

Chrobák v hlave

Dagmar Budd

Piaristická spojená škola Františka Hanáka Prievidza, Andreja Hlinku 44, 971 01 Prievidza

2.

Podsvietené dáždniky

Ema Lavríková

ZŠ s MŠ, Vagonárska ul. č. 1 600/4, 05 801 Poprad – Spišská Sobota

3.

Animácia nápadu

Karin Tomková

ZUŠ, Kováčska 43, 041 99 Košice

 prvé miesto - druhá kategória  druhé miesto- druhá kategória 3. miesto druhá kategória 
  1. miesto                                                                    2. miesto                                                      3. miesto


Fotografická súťaž

V rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2013 sa prvýkrát koná aj fotografická súťaž, ktorá je určená pre študentov stredných a vysokých škôl.

Cieľom súťaže bolo aktivizovať študentov stredných a vysokých škôl (vrátane doktorandov) a poskytnúť im priestor pre prezentáciu vlastného pohľadu na vedu a techniku ako i na samotné podujatie Týždeň vedy a techniky na Slovensku.

Zámerom súťaže bolo podnietiť študentov, aby originálnou formou (fotografiou na danú tému) prispeli k popularizácii vedy a techniky zaujímavým a jedinečným spôsobom. Celkovo bolo prihlásených do súťaže 63 fotografických prác, 36 bolo v prvej kategórii a 27 v druhej kategórii.

Témou fotografickej súťaže bola Veda a technika pod lupou. Ocenenia  vo fotografickej súťaži si prevzali výhercovia z rúk Ing. Diany Demkovej, riaditeľky Odboru štátnej a európskej politiky vo vede a technike, Sekcia vedy a techniky, MŠVVaŠ SR.

 prvé miesto vo fotografickej súťaži (prvá kategória)  pohľad na publikum

Výhercovia: Kategória I: študenti stredných škôl  

Miesto

Názov príspevku

Meno a priezvisko autora

Názov školy

1.

Profesorka

Lukáš Procházka

Gymnázium L. Dúbravu, Dunajská Streda

2.

Iný uhoľ pohľadu

Laura Mersich

Gymnázium Mikuláša Kováča, Banská Bystrica

3.

Šialená veda

David Otruba

Gymnázium Dubnica nad Váhom

 

 2. miesto, fotografická súťaž fotografická súťaž   3. miesto fotografická súťaž
 
2. miesto                                                             1. miesto                                                          3. miesto


Kategória II: študenti vysokých škôl všetkých stupňov vysokoškolského vzdelávania (vrátane doktorandov)

Miesto

Názov príspevku

Meno a priezvisko autora

Názov školy

1.

Elektro-„bakteriofág“

Lukáš Medviď

UPJŠ Košice

2.

Neznáma planéta

Daniel Collinászy

TUKE Fakulta Umení

3.

Aj bunky majú Vianoce

Ivana Pilchová

Ústav lekárskej biochémie, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komennského v Bratislave

 
 druhé miesto vo fotografickej súťaži 2. kat.  prvé miesto vo fotografickej súťaži 2. kat.  3. miesto vo fotografickej súťaži 2. kateg.

 2. miesto                                                                   1. miesto                                                              3. miestoPodrobnejšie informácie nájdete na stránke Týždňa vedy na Slovensku

logá partnerov podujatia

Spracovala Mgr. Mária Izakovičová

Foto: Archív NCP VaT, Ing. Alena Oravcová, PhDr. Marta Bartošovičová
kliknutím na foto dostanete plnú veľkosť

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR