Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Vedecká cukráreň: Fyzika zemetrasení a seizmické ohrozenie vo svete a na Slovensku 

 
prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc. 

Ako vznikajú tektonické zemetrasenia a prečo aj relatívne slabé zemetrasenie môže spôsobiť tragédiu a rekordné ekonomické škody? Ako môžu v dôsledku zemetrasenia vzniknúť najväčšie škody vo vzdialenosti 380 km od epicentra? Sú zemetrasenia v strednom Taliansku, na zlome San Andreas v Kalifornii a na Sumatre rovnaké? O čom nás poučili zemetrasenia Mexiko (1985), Northridge (1994), Kobe (1995), Sumatra (2004), Haiti (2010)?

V priemere vznikne za rok približne 120 zemetrasení v intervale magnitúd 6.0 - 6.9. Každé z nich môže spôsobiť katastrofu, ak zasiahne obývanú oblasť. Najosídlenejšími sú práve oblasti, ktoré sú najzraniteľnejšie. Hustota osídlenia týchto oblastí a technologická zložitosť osídlenia rastie. Čo teda môžu robiť seizmológovia pre budúcnosť? Priamy riadený experiment v seizmológii zemetrasení rovnako ako priame meranie v hĺbkach 5 km a viac nie je možné. Kľúčom je numerické modelovanie šírenia trhliny na zlome a šírenia seizmických vĺn a porovnanie syntetických seizmogramov so záznamami seizmometrov.

Dňa 25. 5. 2010  bude so študentami stredných škôl vo Vedeckej cukrárni diskutovať prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc., vedúci Katedry astronómie, fyziky Zeme a meteorológie, Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave. Názov vedeckej debaty bude Fyzika zemetrasení a seizmické ohrozenie vo svete a na Slovensku.

Prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc., člen Učenej spoločnosti SAV,  významne prispel v celosvetovom meradle k pokroku v numerickom modelovaní šírenia seizmických vĺn a seizmického pohybu v štrukturálne zložitých prostrediach.

Vyvinul pôvodné výpočtové metódy založené najmä na metóde konečných diferencií a hybridných prístupoch. Metódy patria medzi najpresnejšie a výpočtovo najefektívnejšie vo svete. Založil teoretickú a výpočtovú seizmológiu na Slovensku. Tím, ktorý vybudoval, patrí medzi svetovú špičku v numerickom modelovaní seizmického pohybu. Koordinoval analýzu seizmického ohrozenia elektrární v Jaslovských Bohuniciach a Mochovciach a výstavbu siete seizmických staníc na Slovensku.

Bol hosťujúcim profesorom na Univerzite v Kyoto (Japonsko), Université Joseph Fourier v Grenobli (Francúzsko), hosťujúcim vedcom na University of Alberta (Kanada) a University of California at Santa Barbara (USA).

Podujatie, ktoré môžu užívatelia internetu sledovať online priamo z hlavnej stránky portálu CIP VVI, bude ako obvykle moderovať RNDr. Ján Šípoš, CSc. z o.z. Mladí vedci Slovenska.

Viac informácií o akcii nájdete v  informačnom letáku.

Organizátori akcie:

Mgr. Andrea Putalová
Národné centrum pre popularizáciu
vedy a techniky v spoločnosti
CVTI SR
Tel.: +421 2/69 253 128
Fax: +421 2/69 253 182
E-mail:
ncpvat@cvtisr.sk  
RNDr. Ján Šípoš, CSc.
Mladí vedci Slovenska, o. z.
Tel./Fax: 02/6428 7948
Mobil: 0907/314 352
E-mail:
koordinator@eucontest.sk  

    zemetrasenie     Téma vedeckej debaty: Fyzika zemetrasení a seizmické ohrozenie vo svete a na Slovensku.

Hosť: prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc

Dátum a čas konania:  25. mája 2010 o 9.00 hod.

Cieľová skupina: študenti stredných škôl

Kapacita podujatia: 120 účastníkov

Miesto konania:
Centrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, Bratislava, kongresová sála, 2. poschodie 

Vzhľadom na to, že kapacita konferenčnej sály je 120 účastníkov, z jednej školy je možné prijať maximálne 20 žiakov a 1 pedagóga ako pedagogický dozor.

Prihlášku je potrebné vyplniť a zaslať e-mailom na adresu ncpvat@cvtisr.sk najneskôr do 20. mája 2010.

O akceptácii prihlášky budete vyrozumení.

Publikovala: Alena Paulíková

Zdroj: o.z. Mladí vedci Slovenska

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR