Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Vedecká cukráreň: Cestovanie v čase z hľadiska modernej fyziky. Sci-fi alebo realita? 

 
Vratko Polák 

Jednou z populárnych tém vo vedeckej fantastike je cestovanie v čase. Nie cestovanie typu „počkať hodinu a sme hodinu v budúcnosti“ ani nie typu „nechajme sa zmraziť alebo nasadnime do rakety a za pár rokov sme tisícročia v budúcnosti, ale vrátiť sa už nemôžeme“. Správne cestovanie v čase je typu „stlačiť gombík a ocitnúť sa hocikde v budúcnosti alebo minulosti“.
Ako by to vyzeralo, keby sa dali stroje času kúpiť bežne v obchodoch? Možno taký stroj času vôbec v našom vesmíre zostrojiť? Alebo existujú fyzikálne zákony, ktoré by také niečo zakazovali? A ak by sa v čase cestovať dalo, aké fyzikálne javy by ich sprevádzali? Ako to je s nemeniteľnosťou minulosti, ako to je s deterministickým vývojom, ako by sa potom prejavovala slobodná vôľa? Môže človek ísť do minulosti a zabiť svoje minulé ja skôr, než vstúpi do stroja času? Ako by sa na konštrukciu strojov času dali využívať čierne diery, červie diery? Ako je to s prípadným cestovaním do paralelných vesmírov?

Prednáška v Prvej bratislavskej vedeckej cukrárni dňa 23. februára 2010 o 9.00 hod sa bude venovať týmto otázkam a prezradí, ktoré odpovede sú s modernou fyzikou v súlade a ktoré nie. Názov vedeckej debaty, ktorú organizuje Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti (v CVTI SR) a o. z. Mladí vedci Slovenska,  je Cestovanie v čase z hľadiska modernej fyziky. Sci-fi alebo realita?

So študentmi stredných škôl bude diskutovať Mgr. Vratko Polák, PhD., z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, z Katedry teoretickej fyziky a didaktiky fyziky.

Mgr. Vratko Polák, PhD., absolvoval Gymnázium Čachovský rad vo Vrútkach, magisterské štúdium v odbore fyzika, špecializácia teoretická a matematická fyzika, na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského a tamtiež aj doktorandské štúdium v odbore teoretická a všeobecná fyzika.
Zúčastnil sa viacerých krátkodobých študijných pobytov v Chorvátsku a na vedeckej konferencii z matematickej fyziky v Poľsku. Na viacerých stredných školách na Slovensku prednášal v rámci popularizácie teoretickej fyziky.
Vedecky a publikačne je aktívny v oblasti diferenciálnej geometrie, multisymplektickej geometrie, všeobecnej teórie relativity, relativistickej elasticity, teórie parciálnych diferenciálnych rovníc, funkcionálnej analýzy a teórie kategórií.
V súčasnosti je zamestnaný ako vedecký pracovník na Katedre teoretickej fyziky a didaktiky fyziky, venuje sa najmä multisymplektickým formuláciám klasickej teórie poľa.

Viac informácií o akcii nájdete v  informačnom letáku.

Organizátori akcie:

Mgr. Andrea Putalová
Národné centrum pre popularizáciu
vedy a techniky v spoločnosti
CVTI SR
Tel.: +421 2/69 253 128
Fax: +421 2/69 253 182
E-mail:
ncpvat@cvtisr.sk  
RNDr. Ján Šípoš, CSc.
Mladí vedci Slovenska, o. z.
Tel./Fax: 02/6428 7948
Mobil: 0907/314 352
E-mail:
koordinator@eucontest.sk  

    Hodiny  Téma vedeckej debaty: Cestovanie v čase z hľadiska modernej fyziky. Sci-fi alebo realita?

Hosť: Mgr. Vratko Polák, PhD.

Dátum a čas konania:  23. februára 2010 o 9.00 hod.

Cieľová skupina: študenti stredných škôl

Kapacita podujatia: 120 účastníkov

Miesto konania:
Centrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, Bratislava, kongresová sála, 2. poschodie 

Vzhľadom na to, že kapacita konferenčnej sály je 120 účastníkov, z jednej školy je možné prijať maximálne 20 žiakov a 1 pedagóga ako pedagogický dozor.

Prihlášku je potrebné vyplniť a zaslať e-mailom na adresu ncpvat@cvtisr.sk najneskôr do 19. februára 2010.

O akceptácii prihlášky budete vyrozumení.

Publikovala: Alena Paulíková

Aktualizácia 18. 2. 2010 - Kapacita podujatia je naplnená !
 

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR