Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Vedecká cukráreň: Ako si bunka chráni svoje gény? 

 
Miroslav Piršel 

V roku 2010 pokračujú Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti  CVTI SR a občianske združenie Mladí vedci Slovenska v organizovaní cyklu neformálnych stretnutí mladých ľudí s poprednými osobnosťami vedy a techniky.

Prvé tohtoročné stretnutie je organizované dňa 26. januára 2010 o 9.00 hod. v konferenčnej sále Centra vedecko-technických informácií SR. Hosťom Prvej bratislavskej vedeckej cukrárne bude RNDr. Miroslav Piršel, CSc., ktorý študentom odpovie na otázku: Ako si bunka chráni svoje gény?

Žijeme v prostredí, v ktorom sme denne vystavovaní rôznym faktorom, ako je napríklad slnečné žiarenie, cigaretový dym, chemické látky v ovzduší, vode, potravinách, ktoré sústavne poškodzujú DNA v našich bunkách. Okrem toho základné chemické reakcie, ktoré sa prirodzene uskutočňujú v našich bunkách, generujú škodlivé vedľajšie produkty spôsobujúce poškodenia DNA. Jedna ľudská bunka tak získa až 10 000 poškodení DNA za deň. Poškodenie DNA je teda úplne bežným a častým javom. Ak k tomu pridáme ešte chyby, ktoré sa vyskytnú počas replikácie DNA, zistíme, že v našich bunkách sa počas života postupne akumulujú poškodenia DNA. Tie spôsobujú hromadenie mutácií a môžu potenciálne viesť ku vzniku rakoviny.

RNDr. Miroslav Piršel, CSc., v súčasnosti pracuje ako samostatný vedecký pracovník, zástupca riaditeľa Ústavu experimentálnej onkológie SAV v Bratislave.

Po absolvovaní Gymnázia Eisteinova v Bratislave (1970) vyštudoval genetiku na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1975). Diplomovú aj kandidátsku dizertačnú prácu (1980) vypracoval na Ústave experimentálnej onkológie SAV, ktorý je dodnes jeho domovským pracoviskom. Celý život sa venuje problematike mechanizmov opravných procesov poškodenej DNA. Po absolvovaní prvého z troch pobytov na Národnom onkologickom ústave v Bethesde, USA, založil skupinu, ktorá sa zaoberá výskumom opravných procesov v cicavčích bunkách. Získal prestížne štipendiá od Medzinárodnej agentúry pre výskum rakoviny (IARC) v Lyone, od Americkej onkologickej spoločnosti spravujúcej štipendium Eleanor Rooseweltovej, ktoré udeľuje Medzinárodná únia proti rakovine (UICC) v Ženeve a od Národného onkologického ústavu v Bethesde. Bol a je zodpovedným riešiteľom doteraz siedmich grantov Slovenskej grantovej agentúry VEGA, grantu Agentúry na podporu výskumu a vývoja (APVV), grantu od Fogarty International Center, USA, grantu Slovensko-americkej a Slovensko-českej vedecko-technickej spolupráce a grantu Medzinárodného Vyšegrádskeho fondu. Bol organizátorom a predsedom piatich medzinárodných workshopov zaoberajúcich sa opravou DNA. Bol pozvaný prednášať na významné medzinárodné kongresy (FEBS, EEMS...). Bol členom vedeckej rady PriF UK a podpredsedom Komisie VEGA pre molekulovú a bunkovú biológiu. Prednáša na Prírodovedeckej fakulte UK a Lekárskej fakulte UK. Je členom odborovej komisie v odbore Genetika pre Ph.D. štúdium na ÚPJŠ v Košiciach a na UK v Bratislave.

Viac informácií o akcii nájdete v  informačnom letáku.

Organizátori akcie:

Mgr. Andrea Putalová
Národné centrum pre popularizáciu
vedy a techniky v spoločnosti
CVTI SR
Tel.: +421 2/69253 128
Fax: +421 2/69 253 182
E-mail:
ncpvat@cvtisr.sk  
RNDr. Ján Šípoš, CSc.
Mladí vedci Slovenska, o. z.
Tel./Fax: 02 / 6428 7948
Mobil: 0907 / 314 352
E-mail:
koordinator@eucontest.sk  

oprava DNA- ilustračný obrázok      Téma vedeckej debaty: Ako si bunka chráni svoje gény?

Hosť: RNDr. Miroslav Piršel, CSc.

Dátum a čas konania:  26. januára 2010 o 9.00 hod.

Cieľová skupina: študenti stredných škôl

Kapacita podujatia: 120 účastníkov

Miesto konania:
Centrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, Bratislava. Kongresová sála, 2. poschodie 

Vzhľadom na to, že kapacita konferenčnej sály je 120 účastníkov, z jednej školy je možné prijať maximálne 20 žiakov a 1 pedagóga ako pedagogický dozor.

Prihlášku je potrebné vyplniť a zaslať e-mailom na adresu ncpvat@cvtisr.sk  najneskôr do 22. januára 2010.

O akceptácii prihlášky budete vyrozumení.

Publikovala: Alena Paulíková
Zdroj obrázku: www.rsc.orgimagesb810008-275

Aktualizácia 15.1.2010 - Kapacita podujatia je naplnená !

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR