Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Vedecká cukráreň: Voda – chemické riešenie alebo chemický roztok 

 
logo Medzinárodného roku chémie 2011 

Voda – chemické riešenie / chemický roztok je celosvetový projekt v Medzinárodnom roku chémie zameraný na žiakov a študentov.

Voda je najrozšírenejšia a najdôležitejšia chemická zlúčenina, môžeme povedať, že je všadeprítomná. Často si jej význam uvedomíme až vtedy, keď nám chýba, alebo nie je použiteľná. Zásoby vody sú možno nevyčerpateľné vďaka jej kolobehu v našom prostredí. Poznáme však oblasti s nedostatkom vody pre počet obyvateľov, ktorí v takýchto oblastiach žijú, alebo oblasti, kde vody môže byť dostatok, ale je znečistená. Aj napriek tomu, že Slovensko nepatrí k takto problémovým oblastiam, rozhodli sme sa celosvetový projekt v Medzinárodnom roku chémie 2011 ponúknuť aj žiakom a študentom na Slovensku a tlmočiť tak mladej generácii aj u nás správu o potrebe racionálneho prístupu k tejto zdanlivo všednej chemickej zlúčenine.
Návštevníci októbrovej vedeckej cukrárne budú mať možnosť zúčastniť sa v improvizovanom chemickom laboratóriu, ktorý je súčasťou celosvetového projektu a určovať jednu z najtypickejších informácií o vode pre chemikov – hodnoty pH vo vodách, ktoré si do cukrárne prinesú a niečo nám o svojich vzorkách vody aj oni sami povedia. A nielen to, namerané hodnoty ihneď pošlú do centrálnej databázy výsledkov a spoločne sa budeme môcť  pozrieť, aké výsledky budú v tomto celosvetovom projekte zaznamenané v rôznych končinách našej zemegule.

O tejto vysoko aktuálnej téme bude hovoriť so žiakmi a študentmi hosť októbrovej Bratislavskej vedeckej cukrárne doc. RNDr. Milan Drábik, CSc., vysokoškolský pedagóg a vedecký pracovník na Katedre anorganickej chémie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského a v Ústave anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Podujatie sa uskutoční 18. októbra 2011 o 9.00 hod. v budove Centra vedecko-technických informácií SR v Bratislave. 

 doc. RNDr. Milan Drábik, CSc.  

Jeho výskumný profil predstavujú vybrané interdisciplinárne témy v oblasti anorga -nickej a materiálovej chémie. Orientuje sa predovšetkým na štúdium chemických aspektov takých materiálov, akými sú cementy, betóny, keramika a materiály, ktorých vlastnosti môžu potenciálne predstavovať prienik kladne hodnotených vlastností cementov, betónov a keramiky. Viedol a vedie viacero výskumných projektov a podieľa sa aj na medzinárodnej spolupráci v uvedenej oblasti výskumu.

Doc. Drábik je autorom a spoluautorom množstva vedeckých prác a niekoľkých kapitol v monografiách, ako napr. „Nanotechnology of Concrete: Recent Developments & Future Perspectives“ vydanej Americkým cementárskym inštitútom. Prednášal na početných domácich a zahraničných konferenciách a na univerzitách.


Viac informácií nájdete v  informačnom letáku  

Organizátori akcie:

Mgr. Andrea Putalová
Národné centrum pre popularizáciu
vedy a techniky v spoločnosti
CVTI SR
Tel.: +421 2/69 253 128
Fax: +421 2/69 253 182
E-mail: ncpvat@cvtisr.sk  

RNDr. Ján Šípoš, CSc.
Mladí vedci Slovenska, o. z.
Tel./Fax: 02/6428 7948
Mobil: 0907/314 352
E-mail:
koordinator@eucontest

ilustračný obrázok - voda tečie do pohára    

Téma vedeckej debaty: Voda – chemické riešenie alebo chemický roztok

Hosť: doc. RNDr. Milan Drábik, CSc.

Dátum a čas konania: 18. októbra 2011 o 9.00 hod.
Cieľová skupina: študenti stredných škôl
Kapacita podujatia: 120 účastníkov

Miesto konania: Centrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, Bratislava
 

Zdroj obrázkov informačný leták 

Publikovala: Mgr. Mária Izakovičová
 

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR