Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Vedecká cukráreň: Prečo je sociálna antropológia najzaujímavejšou sociálnou vedou? 

 
mozog 

Sociálna antropológia skúma správanie ľudí rôznych kultúr v ich prirodzenom sociálnom prostredí, prostredníctvom dlhodobých (viacmesačných) terénnych výskumov priamo v skúmaných komunitách. Zúčastnené pozorovanie, teda integrácia antropológa do skúmanej komunity a získanie dôvery skúmaných ľudí, umožňuje antropológii ako jedinej disciplíne popísať a vysvetliť príčiny sociálnych procesov, ktoré si neuvedomujú a nedokážu zistiť ani skúmaní aktéri, ani vedci iných disciplín.
Sociálni antropológovia neskúmajú a nezhromažďujú exotické zvláštnosti a odlišnosti iných kultúr, alebo nezvyklé veci našej vlastnej kultúry: ukážeme si na viacerých príkladoch, že systematické skúmanie sociálnych a kultúrnych činností (školské vzdelávanie, rodinné a príbuzenské prostredie, každodenné aktivity) a ich podmienok prostredníctvom zúčastneného pozorovania je jediným spôsobom, ako sa dá získať dobre podložené a ucelené poznanie o sociálnych a kultúrnych javoch.

 O tejto téme bude hovoriť so žiakmi a študentmi v májovej Bratislavskej vedeckej cukrárni  doc. Mgr. Martin Kanovský, PhD., z Ústavu sociálnej antropológie, Fakulty sociálnych a ekonomických vied, Univerzity Komenského. Podujatie sa uskutoční  22. mája  2012 o 9.00 hod.  v budove Centra vedecko-technických informácií SR v Bratislave.

Martin Kanovský 

Doc. Mgr. Martin Kanovský, PhD., v roku 1994 ukončil vysokoškolské štúdium na Filozofickej fakulte UK v Bratislave (Mgr. odborov Histórie a Estetiky) a následne v roku 1996 rovnakú fakultu v špecializácii Filozofia (Mgr. odbor Filozofie). Dizertačnú prácu obhájil v roku 1999 (PhD. odbor Filozofia).

Jeho špecializáciou je kognitívna antropológia, teda mnohé spôsoby, ako na seba kultúra a myseľ vzájomne pôsobia v konkrétnom sociálnom prostredí, a evolučná antropológia.
Zaujíma sa hlavne o to, ako si ľudia, najmä predškolské deti, reprezentujú sociálne skupiny (rasu, etnicitu), a ako sociálne vplyvy pôsobia na takéto reprezentácie, a ako sa tieto kognitívne schopnosti evolučne vyvinuli. Jeho výskumnou oblasťou je západná Ukrajina a rôzne slovenské i zahraničné škôlky.

V súčasnosti sa venuje najmä spracovaniu výskumných údajov z projektu
Culture and Mind, AHRC Research Program, University of Sheffield, Veľká Británia (2006 ‒ 2012).

Viac informácií nájdete v
informačnom letáku

Organizátori akcie: 

Mgr. Andrea Putalová
Národné centrum pre popularizáciu
vedy a techniky v spoločnosti
CVTI SR
Tel.: +421 2/69 253 128
Fax: +421 2/69 253 182
E-mail: ncpvat@cvtisr.sk 

RNDr. Ján Šípoš, CSc.
Mladí vedci Slovenska, o. z.
Tel./Fax: 02/6428 7948
Mobil: 0907/314 352
E-mail:
koordinator@eucontest

 
 

 

Téma vedeckej debaty: Prečo je sociálna antropológia najzaujímavejšou sociálnou vedou?

Hosť: doc. Mgr. Martin Kanovský, PhD.

Dátum a čas konania: 22. mája 2012 o 9.00 hod. 
Cieľová skupina: študenti stredných škôl
Kapacita podujatia: 120 účastníkov
Miesto konania:
Centrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, Bratislava

 

Zdroj obrázkov: 

 Informačný leták

Publikovala Mgr. Mária Izakovičová

 

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR