Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Vedecká cukráreň: Prečítané z kostí – osobné informácie uchované v čase 

 
ilustračný obrázok postáv k aprílovej vedeckej cukrárni 2012 
Kostné tkanivo patrí k najtvrdším materiálom v ľudskom tele, vďaka čomu sa za určitých okolností veľmi dobre zachováva dlhý čas po smrti. Keďže počas života kosť neustále reaguje na všetky zmeny organizmu a na mnohé ochorenia, poskytuje dôležitú informáciu o živote človeka spred mnohých rokov, storočí, ba i tisícročí. Analýzou kostry a zubov získavame najpresnejšie informácie o pohlaví, veku, etnickom pôvode, prekonaných ochoreniach, pracovnej aktivite, ale aj o konzumovanej strave či príbuznosti skúmaných jedincov. Tieto poznatky predstavujú cennú informáciu pri rekonštrukcii života historických populácií z archeologických lokalít. Podobné postupy sa však využívajú aj pri nálezoch kostrových pozostatkov, ktoré sú zaujímavé z kriminalistického hľadiska. V takýchto prípadoch sa snažíme podať čo najpresnejší biologický profil nájdeného jedinca, ktorého súčasťou býva aj rekonštrukcia podoby tváre z lebky.

O tejto téme bude hovoriť so žiakmi a študentmi v aprílovej Bratislavskej vedeckej cukrárni  doc. RNDr. Radoslav Beňuš, PhD., vedúci  Katedry antropológie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave. Podujatie sa uskutoční  24. apríla  2012 o 9.00 hod.  v budove Centra vedecko-technických informácií SR v Bratislave.

 

Radoslav Beňuš  Doc. RNDr. Radoslav Beňuš, PhD., je absolventom Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Po ukončení štúdia antropológie v roku 1998 začal na Katedre antropológie doktorandské štúdium, ktoré ukončil v roku 2002 dizertačnou prácou „Rekonštrukcia fyzického stresu a pracovnej aktivity vo veľkomoravskej populácii z lokality Devín – Za kostolom (9. stor.) a ranostredovekej populácii z lokality Devín – Hrad (11. – 12. stor.) V roku 2000 obhájil rigoróznu prácu „Patologické zmeny na kĺbnych plochách a markery fyzického stresu na dlhých kostiach z ossária kaplnky sv. Jakuba v Bratislave (vrchná vrstva datovaná do XV. ─  XVIII. storočia). Od roku 2002 pôsobí na Katedre antropológie Prírodovedeckej fakulty UK ako odborný asistent a od roku 2009 ako docent. Od roku 2011 je vedúcim katedry.
Profesionálne sa venuje paleopatológii, historickej a forenznej (kriminalistickej) antropológii. Od roku 1996 je členom Slovenskej antropologickej spoločnosti pri SAV, od roku 1999 je členom European Anthropological Association (EAA) a od roku 2001 členom Paleopathology Association (PPA).
Viac informácií nájdete  v informačnom letáku

 
Organizátori akcie: 

Mgr. Andrea Putalová
Národné centrum pre popularizáciu
vedy a techniky v spoločnosti
CVTI SR
Tel.: +421 2/69 253 128
Fax: +421 2/69 253 182
E-mail: ncpvat@cvtisr.sk 

RNDr. Ján Šípoš, CSc.
Mladí vedci Slovenska, o. z.
Tel./Fax: 02/6428 7948
Mobil: 0907/314 352
E-mail:
koordinator@eucontest

 
 

  

Téma vedeckej debaty: Prečítané z kostí – osobné informácie uchované čase
Hosť: doc. RNDr. Radoslav Beňuš, PhD.
Dátum a čas konania: 24. apríla 2012 o 9.00 hod. 
Cieľová skupina: študenti stredných škôl
Kapacita podujatia: 120 účastníkov
Miesto konania: Centrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, Bratislava

lebka  

 


Zdroj obrázkov: 

Informačný leták

Publikovala Mgr. Mária Izakovičová

 

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR