Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Vedecká cukráreň: Odpadová voda ako zdroj energie. Je to vôbec možné? 

 
čistička odpadových vôd 

V posledných rokoch sa stále viac a viac hovorí o recyklácii a opätovnom využívaní druhotných surovín. Všetci sme si už zvykli separovať papier, sklo či plasty. Možno si to ani neuvedomujeme, ale medzi nami sú aj iné druhotné suroviny, o ktorých by sme to na prvý pohľad nepovedali. Medzi tieto patrí aj odpadová voda. Je to voda, ktorú produkuje každá domácnosť, ale i podnik či reštaurácia. Odpadová voda sa kanalizačným systémom dopravuje do čistiarní odpadových vôd, kde sa následne po vyčistení vypúšťa do riek (recipientu). Jedným z procesov čistenia je aj separácia kalu (hutnej časti) od vody. Tento kal, zložený prevažne z organických častí je tou surovinou, ktorá má  energetický potenciál. Za určitých podmienok sa v kale začína rozkladať jeho organická časť a vytvára sa metán, ktorý je vysoko horľavý. V minulosti tento proces rozkladu prebiehal neriadene a metán sa uvoľňoval do ovzdušia, čím prispieval k zmenšovaniu ozónovej vrstvy. V súčasnosti tento proces riadime a vyprodukovaný metán zachytávame. Následne ho spaľujeme v tzv. kogeneračných jednotkách a vyrábame elektrickú energiu a teplo. V Bratislave týmto spôsobom z odpadovej vody ročne vyrobíme viac ako 15 GWh elektrickej energie, čo predstavuje priemernú ročnú spotrebu elektrickej energie 4 388 domácností. A to nie je všetko. Stále máme potrebu veci zlepšovať a hľadať ďalšie a ďalšie spôsoby, ako využívať nám blízke suroviny na výrobu energií, a tým prispievať k zachovaniu našej „zelenej“ planéty pre ďalšie generácie.

Na otázky okolo projektu energetického využitia odpadových vôd bude študentom stredných škôl v Bratislavskej vedeckej cukrárni dňa 22. marca 2011 o 9.00 hod. odpovedať Ing. Alojz Bernát, generálny riaditeľ Bionergy, a. s.

 
 Ing. Alojz Bernát 

Ing. Alojz Bernát vyštudoval odbor priemyselného inžinierstva na Vysokej škole dopravy a spojov v Žiline (v súčasnosti Žilinská univerzita). Od roku 2006 pracoval v spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., kde pôsobil v oblasti strategického riadenia. Zaoberal sa strategickými projektmi rozvoja spoločnosti. Jedným z týchto projektov, ktorým prezentuje svoj vzťah k životnému prostrediu, je aj projekt energetického využitia odpadových vôd.

Od roku 2009 pôsobí v spoločnosti BIONERGY, a. s., ktorá je dcérskou spoločnosťou Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a. s. Od roku 2010 pracuje vo funkcii generálneho riaditeľa. Je členom európskej asociácie národných vodárenských združení EUREAU, v ktorej pôsobí v komisii pre legislatívu a marketing. Svoju snahu o podporu obnoviteľných zdrojov energií na Slovensku sa snaží napĺňať aj založením Asociácie výrobcov energií z obnoviteľných zdrojov (AVEOZ), ktorej je v súčasnosti predsedom správnej rady.

 

Viac informácií nájdete v  informačnom letáku

Organizátori akcie:  

Mgr. Andrea Putalová
Národné centrum pre popularizáciu
vedy a techniky v spoločnosti
CVTI SR
Tel.: +421 2/69 253 128
Fax: +421 2/69 253 182
E-mail: ncpvat@cvtisr.sk  

RNDr. Ján Šípoš, CSc.
Mladí vedci Slovenska, o. z.
Tel./Fax: 02/6428 7948
Mobil: 0907/314 352
E-mail: koordinator@eucontest.sk  


  
 

Téma vedeckej debaty: Odpadová voda ako zdroj energie. Je to vôbec možné?

Hosť: Ing. Alojz Bernát, generálny riaditeľ Bionergy, a.s.

Dátum a čas konania:  22. marca 2011 o 9.00 hod.

Cieľová skupina: študenti stredných škôl

Kapacita podujatia: 120 účastníkov

Miesto konania: Centrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, Bratislava, konferenčná sála, 2. poschodie

 prístroj na čistenie odpadových vôd

Zdroj obrázkov:   informačný leták

Publikovala Mgr. Mária Izakovičová

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR