Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Vedecká cukráreň: Čaká nás doba ľadová alebo mimoriadne teplý interglacial? 

 
ilustračný obrázok ľadového medveďa 

Naša civilizácia dosiahla stav, kedy ovplyvňuje okolitý svet nie len lokálne, ale aj globálne. Od počiatku priemyselnej revolúcie dokázali ľudia zvýšiť koncentráciu skleníkových plynov na úroveň, aká panovala na Zemi naposledy pred 15 až 20 miliónmi rokov. A dokázali sme to urobiť veľmi rýchlo. Dokonca tak rýchlo, že v najbližších desaťročiach a storočiach hrozia nezvratné zmeny podnebia na celej planéte. Aký veľký bude ich rozsah a v konečnom dôsledku aj smer bude závisieť predovšetkým od toho, ako v najbližších rokoch a desaťročiach vyriešime našu závislosť od fosílnych palív.
Prejavy a dopady klimatickej zmeny, resp. globálneho otepľovania, sa žiaľ pomerne zásadne stihli prejaviť už aj na Slovensku. Veľmi výrazný regionálny vzostup teploty vzduchu je v jednotlivých regiónoch sprevádzaný významnými zmenami ďalších klimatických prvkov, predovšetkým poklesom zrážok a nárastom ich extrémnosti. Zvyšujúca sa teplota vzduchu bezprostredne vedie v teplej časti roka k častejším a intenzívnejším vlnám horúceho počasia, ktoré striedajú stále silnejšie a ničivejšie búrky. V kombinácii s častejším výskytom suchých období (bez výskytu akýchkoľvek zrážok) vedú uvedené extrémne prejavy počasia k vzniku čoraz väčších materiálnych škôd v poľnohospodárstve, priemysle, sídlach, ako aj väčších dopadov na ľudskú spoločnosť z hľadiska zdravia populácie.

O tejto téme bude hovoriť so žiakmi a študentmi v septembrovej Bratislavskej vedeckej cukrárni Mgr. Jozef Pecho, vedecký pracovník Oddelenia klimatológie, Ústav fyziky atmosféry (ÚFA) AV ČR, v. v. i. Praha. Podujatie sa uskutoční 17. septembra 2013 o 9.00 hod. v budove Centra vedecko-technických informácií SR v Bratislave.

 

 Jozef Pecho Mgr. Jozef Pecho (*1981) vyštudoval odbor fyzickej geografie a geoekológie na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského (UK) v Bratislave, v rámci ktorého sa špecializoval na meteorológiu a klimatológiu. V súčasnej dobe pokračuje v doktorandskom štúdiu na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave. V rokoch 2005 – 2011 pôsobil ako klimatológ na Oddelení klimatologickej služby Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave.
Od marca 2011 je zamestnancom Ústavu fyziky atmosféry Akadémie vied ČR v Prahe. Vo vedeckej oblasti sa zaoberá štatistickým modelovaním extrémnych zrážok, výskumom premenlivosti klímy a klimatickej zmeny, ako aj hodnotením jej regionálnych dopadov, predovšetkým na území Slovenska. Širší priestor tiež venuje popularizácii meteorológie a klimatológie.

 Viac: Informačný leták 

Organizátori akcie:

Mgr. Andrea Putalová
Národné centrum pre popularizáciu
vedy a techniky v spoločnosti
CVTI SR
Tel.: +421 2/69 253 128
Fax: +421 2/69 253 182
E-mail: ncpvat@cvtisr.sk


Mladí vedci Slovenska, o. z.
Tel./Fax: 02/6428 7948
Mobil: 0907/314 352
E-mail:
koordinator@eucontest

 

 

Téma vedeckej debaty: Čaká nás doba ľadová, alebo mimoriadne teplý interglaciál?

Dátum a čas konania: 17. septembra 2013 o 9.00 hod.

Cieľová skupina: študenti stredných škôl

Kapacita podujatia: 120 účastníkov

Miesto konania:
Centrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, Bratislava


Zdroj obrázkov: informačný leták

Publikovala Mária Izakovičová

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR