Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Vedecká cukráreň: Vplyv rádioaktivity na život rastlín – príklad Černobyľu 

 
vedci na políčkach v Černobyle 

Proteomika je nová vedná disciplína zaoberajúca sa komplexným skúmaním proteómu organizmov (súboru všetkých proteínov). Od roku 2007 sa proteomika využíva pri skúmaní rastlín rastúcich v Černobyľskej oblasti. Výskumom na Slovensku sa snažíme o odhalenie molekulárneho mechanizmu, ktorý využívajú rastliny pri prispôsobovaní sa rádioaktivite.
Za účelom  experimentov sa v roku 2007 založilo políčko v rádioaktívnej oblasti, vzdialenej 5 km od Černobyľskej jadrovej elektrárne. Nerádioaktívne políčko sa založilo v nekontaminovanej oblasti, priamo v meste Černobyľ. Od roku 2007 sa pestuje v rádioaktívnom a nerádioaktívnom políčku sója a ľan. Každý rok sa porovnávajú proteíny v zrelých a vyvíjajúcich sa semenách z rádioaktívneho a nerádioaktívneho políčka.
Výsledky slovenských vedcov poukázali na to, že rádioaktívne prostredie indukuje zmeny v proteóme rastlín, ktoré súvisia zo zmeneným metabolizmom. A o tom bude aj debata vo vedeckej cukrárni.

O tejto téme bude hovoriť so žiakmi a študentmi v januárovej Bratislavskej vedeckej cukrárni Mgr. Martin Hajduch, PhD., vedecký pracovník Ústavu genetiky a biotechnológií SAV v Nitre. Podujatie sa uskutoční  22. januára 2013 o 9.00 hod. v budove
Centra vedecko-technických informácií SR v Bratislave.

Martin Hajduch  Martin Hajduch vyštudoval jadrovú chémiu na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 1994. V rokoch 1996 až 1997 absolvoval študijný pobyt na University of Tsukuba v Japonsku, počas roka 1997 študijný pobyt v Basel Institute for Immunology vo Švajčiarsku. V roku 2000 obhájil doktorandskú dizertačnú prácu a titul PhD., z genetiky rastlín na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre. V rokoch 2000 až 2002 získaval skúsenosti počas študijného pobytu v National Institute of Agrobiological Sciences v japonskej Tsukube. V rokoch 2002 až 2004 bol na študijnom pobyte v École Normale Supérieure v Lyone vo Francúzsku a v rokoch 2004 až 2007 na University of Missouri – Columbia (Missouri, USA). Od roku 2007 pracuje ako samostatný vedecký pracovník v Ústave genetiky a biotechnológií rastlín SAV v Nitre, kde sa zaoberá výskumom rastlín Černobyľskej oblasti a vývojom nových detekčných metód na detekciu alergénov v pšenici. Je riešiteľom medzinárodného projektu „Proteomická analýza mikrozómov izolovaných z Arábovky vystavenej soľnému stresu“ a niekoľkých národných projektov. Z nich mimoriadne vysokú medzinárodnú odozvu majú dosiahnuté výsledky projektu „Výskum adaptácie rastlín v rádioaktívnej Černobyľskej oblasti“.


Viac informácii nájdete v  informačnom letáku    

Organizátori akcie: 

Mgr. Andrea Putalová
Národné centrum pre popularizáciu
vedy a techniky v spoločnosti
CVTI SR
Tel.: +421 2/69 253 128
Fax: +421 2/69 253 182
E-mail: ncpvat@cvtisr.sk 

RNDr. Ján Šípoš, CSc.
Mladí vedci Slovenska, o. z.
Tel./Fax: 02/6428 7948
Mobil: 0907/314 352
E-mail:
koordinator@eucontest

  

 Černobyľ Téma vedeckej debaty: Vplyv rádioaktivity na život rastlín – príklad Černobyľu

Dátum a čas konania:
22. januára 2013 o 9.00 hod. 

Cieľová skupina: študenti stredných škôl

Kapacita podujatia: 120 účastníkov

Miesto konania:
Centrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, Bratislava
Zdroj obrázkov:  informačný leták


Publikovala Mgr. Mária Izakovičová
 

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR