Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Vedecká cukráreň ─ Špeciál: Veda, jej história, prítomnosť a budúcnosť 

 
Vedecká cukráreň - špeciál 

Vedecké cukrárne sú stretnutia študentov s významnými vedeckými pracovníkmi, na ktorých sa vedie neformálna diskusia v prostredí „cukrárne“ s pozvaným hosťom. Je to spoločný dlhodobý projekt Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti  (NCP VaT) a občianskeho združenia Mladí vedci Slovenska, s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Tento projekt popularizácie vedy a techniky, ktorý je zameraný na mladú generáciu, je zaradený aj do Pedagogicko-organizačných pokynov MŠ SR na školský rok 2008/2009, čl. 1.5 ods. 25.

Bratislavská vedecká cukráreň ─ Špeciál, ktorá sa uskutoční dňa 23. 09. 2011 v čase od 9.00 do 11.00 hod. Centre vedecko-technických informácií Slovenskej republiky, je podujatie, ktorým sa jej organizátori zapájajú do európskeho projektu Noc výskumníkov 2011.

Pozvanie do tejto špeciálnej vedeckej cukrárne prijali: Dr. h. c. prof. Ing. Štefan Luby, DrSc., Ing. Peter Oslanec, PhD. a Ing. Peter Kuderjavý. Predmetom diskusie bude téma Veda, jej história, prítomnosť a budúcnosť.

Vzhľadom na kapacitu sály, kde sa stretnutie uskutoční, je možné z jednej školy prijať maximálne 20 žiakov a 1 pedagóga ako pedagogický dozor. V tejto súvislosti je potrebné vyplniť elektronickú prihlášku. 

 Elektronickú prihlášku po vyplnení odošlite podľa pokynov do 14. septembra 2011.

O akceptácii prihlášky Vás budeme obratom informovať. Účasť Vašej školy na podujatí si overte prijatím akceptačného mailu zo strany CVTI SR.

V rovnakom čase sa v Centre vedecko-technických informácií SR uskutoční  i  Bratislavská vedecká cukráreň, ktorej hosťom  bude doc. RNDr. Násir A. Jalili, MPH . Viac informácii o tomto podujatí nájdete v príspevku Vedecká cukráreň: Exotické parazitárne ochorenia už aj na Slovensku? Čo je za tým?  

 Plagát 

 Elektronická prihláška

(AO)

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR