Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Vedecká cukráreň: Rozprávka o upírovi, alebo čo by sme mali vedieť o kliešťoch 

 
kliešť 

Kliešte patria nepochybne k obávaným strašiakom nielen pre návštevníkov prírody, ale už aj pre obyvateľov v mestách. Mnohí máme osobné nepríjemné skúsenosti s týmito krv cicajúcimi parazitmi. Už ich prítomnosť na tele spôsobuje stres a napätie. Ich prisatie na kožu spôsobí lokálnu alergickú reakciu, no ďaleko závažnejšie je, že sú prenášačmi viacerých infekčných a parazitárnych chorôb ľudí i zvierat. Dôvody na obavy teda tu sú. A tie sú o to väčšie, o čo menej o nich vieme.

Ak sa pozrieme na nášho najznámejšieho parazita ‒ kliešťa obyčajného bližšie, jeho životný cyklus môžeme prirovnať k rozprávke. V nej zápasí dobro so zlom, ktoré predstavujú kladní a záporní hrdinovia. V našom príbehu oboch hrdinov môže predstavovať aj samotný kliešť. Dej má tri časti. Kliešť sa musí trikrát napiť krvi, a to na troch rôznych hostiteľoch. Niektorý takýto nedobrovoľný darca krvi mu zanechá „kliatbu“ vo forme pôvodcu choroby, ktorú nesie so sebou a môže ju preniesť na svojho nového hostiteľa. Tým môže byť aj človek. Dej sa teda stupňuje. Takmer neškodná malá larvička kliešťa sa mení na „uslintané“ zlo. Hrozia choroby ako je zápal mozgových blán alebo lymská borelióza a ďalšie, kto-rých pôvodcov kliešť prenáša svojimi slinami. Náš rozprávkový hrdina sa nám však predstaví aj ako labužník, gavalier, dokonca aj ako kamarát. A to nie hocijaký. Prichádza záver rozprávky. Či zvíťazí „dobrý“ alebo „zlý“ kliešť, záleží aj od nás, či využijeme výhody, ktoré nám súčasná veda ponúka.

Problematiku kliešťov mal pôvodne študentom v Bratislavskej vedeckej cukrárni priblížiť doc. MVDr. Branislav Peťko, DrSc., riaditeľ Parazitologického ústavu SAV a vedúci Oddelenia vektormi prenášaných nákaz v Košiciach ( petko@saske.sk). Vybudoval pracovisko pre komplexný výskum prírodne ohniskových nákaz s širokou medzinárodnou spoluprácou so zameraním na nové, kliešťami prenášané choroby na Slovensku a v strednej Európe. Najvýznamnejšie sú jeho štúdie o ekológii kliešťov a pôvodcov lymskej boreliózy, anaplazmózy a babeziózy. Je autorom alebo spoluautorom vyše sto pôvodných vedeckých prác a štúdií. Viedol vyše 20 diplomových prác a vychoval 13 doktorandov, z ktorých viacerí sú nositeľmi vysokých domácich i zahraničných ocenení. Je úspešným popularizátorom vedy a jej propagátorom medzi mladými ľuďmi. Viacerí študenti gymnázií pod jeho vedením získali aj najvyššie domáce a medzinárodné ceny v biologických alebo environmentálnych olympiádach. 

So študentmi sa stretne dňa 19. júna 2012 o 9.00 hod. MVDr. Markéta Derdáková, PhD., odborníčka z Ústavu zoológie SAV a Parazitologického ústavu SAV, nositeľka Ceny SAV pre mladého vedeckého pracovníka za vedeckovýskumnú prácu: Molekulárna patogenéza novo sa objavujúcich antropozoonóz na Slovensku. V rokoch 2000 - 2002 získala Fulbrightovo štipendium, Yale University, USA. Dvakrát získala 1. cenu Slovenskej parazitologickej spoločnosti za najlepšiu publikovanú prácu mladých parazitológov.

 

Organizátori akcie: 

Mgr. Andrea Putalová
Národné centrum pre popularizáciu
vedy a techniky v spoločnosti
CVTI SR
Tel.: +421 2/69 253 128
Fax: +421 2/69 253 182
E-mail: ncpvat@cvtisr.sk 

RNDr. Ján Šípoš, CSc.
Mladí vedci Slovenska, o. z.
Tel./Fax: 02/6428 7948
Mobil: 0907/314 352
E-mail:
koordinator@eucontest

kliešť  Téma vedeckej debaty: Rozprávka o upírovi, alebo čo by sme mali vedieť o kliešťoch 

Hosť: MVDr. Markéta Derdáková, PhD.

Dátum a čas konania: 19. júna 2012 o 9.00 hod. 
Cieľová skupina: študenti stredných škôl
Kapacita podujatia: 120 účastníkov
Miesto konania:
Centrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, Bratislava

Zdroj obrázkov: 

 Informačný leták

Publikovala Ing. Alena Oravcová

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR