Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Vedecká cukráreň: Parné a spaľovacie turbíny pri kombinovanej výrobe elektriny a tepla 

 
obrázok k prednáške 

Elektrina a teplo patria k našim základným potrebám. Viacnásobnými energetickými premenami primárnych energetických zdrojov sa v elektrárňach, teplárňach, výhrevniach a kotolniach vyrobí práve toľko elektriny a tepla, koľko sa spotrebuje.
Spoločnosť požaduje, aby výroba elektriny a tepla bola bezpečná, spoľahlivá, ekologická a čo najlacnejšia. Tieto protichodné požiadavky možno splniť kombinovanou výrobou elektriny a tepla. Kombinovaná výroba elektriny a tepla (KVET) je súčasne prebiehajúca výroba tepla a elektrickej a/alebo mechanickej energie v jednom procese.

Vo vedeckej cukrárni budeme hľadať odpovede na nasledujúce otázky:

─  Aká je spotreba elektriny a tepla na Slovensku? Ako sa táto spotreba mení počas roka?
─  Ako sa podieľajú jadrové, tepelné, vodné elektrárne a teplárne na krytí spotreby elektriny na Slovensku? Koľko elektriny sa nakupuje?
─  Porovnanie výroby elektriny v elektrárňach a tepla vo výhrevniach a kotolniach s kombinovanou výrobou elektriny a tepla v teplárňach.
─  Uplatnenie parných a spaľovacích turbín pri kombinovanej výrobe elektriny a tepla.
─  Kombinovaná výroba elektriny a tepla zameraná na dosahovanie úspor primárnej energie, zvyšovanie bezpečnosti dodávky energie a trvalo udržateľného rozvoja Európy.

Na otázky vo vedeckej debate na tému Parné a spaľovacie turbíny pri kombinovanej výrobe elektriny a tepla, bude študentom stredných škôl v Bratislavskej vedeckej cukrárni dňa 14. júna  2011 o 9.00 hod. odpovedať doc. Ing. František Urban, CSc. ─ prodekan Strojníckej fakulty STU v Bratislave.

 Doc. Ing. František Urban, CSc.,

Doc. Ing. František Urban, CSc., vyštudoval Slovenskú strojnícku univerzitu v Bratislave so zameraním na problematiku strojárstva a energetiky v roku 1976. Po skončení štúdia pokračoval vo vedeckej príprave, ktorú ukončil obhajobou záverečnej dizertačnej práce a získaním vedeckej kvalifikácie.

Prakticky od skončenia štúdia je zamestnaný na Strojníckej fakulte STU v Bratislave ako vedecko-pedagogický pracovník. V súčasnosti je prodekanom fakulty zodpovedným za pedagogickú činnosť. Venuje sa problematike strojárstva v energetike.

  Viac informácií nájdete v  informačnom letáku

  Organizátori akcie:

Mgr. Andrea Putalová
Národné centrum pre popularizáciu
vedy a techniky v spoločnosti
CVTI SR
Tel.: +421 2/69 253 128
Fax: +421 2/69 253 182
E-mail: ncpvat@cvtisr.sk  

RNDr. Ján Šípoš, CSc.
Mladí vedci Slovenska, o. z.
Tel./Fax: 02/6428 7948
Mobil: 0907/314 352
E-mail: koordinator@eucontest.sk  

obrázok k prednáške   

   

Téma vedeckej debaty: Parné a spaľovacie turbíny pri kombinovanej výrobe elektriny a tepla
Hosť:
Doc. Ing. František Urban, CSc.
Dátum a čas konania:  14. júna  2011 o 9.00 hod.
Cieľová skupina: študenti stredných škôl
Kapacita podujatia: 120 účastníkov

Miesto konania:
Centrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, Bratislava, konferenčná sála, 2. poschodie 

Kapacita naplnená ! 

Zdroj obrázkov:  informačný leták

Publikovala Mgr. Mária Izakovičová
 

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR