Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Vedecká cukráreň: Klimatické extrémy Zeme ─ minulosť ťažko skúšanej planéty 

 
ilustračný obrázok  

Klimatický vývoj Zeme prechádzal rôznymi extrémami, ktoré menili jej podmienky a ovplyvňovali život. Niekedy sa planéta prehrievala v skleníkovom opare, inokedy mrzla do snehovej gule. Vulkanickú produkciu oxidu uhličitého striedali obdobia jeho intenzívnej asimilácie a vzniku hyper-oxickej atmosféry. Oceány boli tiež raz odkysličené a bez života, inokedy sa nekontrolovateľne zvyšovala ich bioproduktivita. Oceánske vody buď poháňal teplotný výmenník, alebo prevládala ich stagnácia. Pohyby morskej hladiny menili paleogeografiu pevnín a oceánov a regulovali energetický príjem slnečnej insolácie. V histórii Zeme sú známe dlhé obdobia dezertifikácie a rozširovania púští, ako aj obdobia humidity a intenzívnej monzúnovej zrážkovitosti. Zemský raj druhohôr využívali dinosaury, klimatické zhoršovanie na začiatku treťohôr zasa využili cicavce. A nakoniec prišli aj obdobia vesmírnych impaktov a supervulkánov, kedy sa Zem a život dostali na pokraj vlastnej existencie. Prednáška bude zameraná na faktory ovplyvňujúce klimatický vývoj Zeme a dopady globálnych klimatických zmien na vývoj života. 

O tejto téme bude hovoriť so žiakmi a študentmi v novembrovej Bratislavskej vedeckej cukrárni Doc. RNDr. Ján Soták, DrSc., vedúci pracovník Geologického ústavu SAV Bratislava, pôsobiacim na pracovisku v Banskej Bystrici. Podujatie sa uskutoční 20. novembra 2012 o 9.00 hod. v budove Centra vedecko-technických informácií SR v Bratislave.

 Ján Soták Doc. RNDr. Ján Soták, DrSc., je vedecký pracovník Geologického ústavu SAV Bratislava, pôsobiaci na pracovisku v Banskej Bystrici. Vo svojej výskumnej práci sa zaoberá stratigrafiou, mikropaleontológiou, litológiou a sedimentárnou geológiou Západných Karpát. Doc. RNDr. Ján Soták DrSc. je členom redakčných rád medzinárodných karentovaných vedeckých časopisov Geologica Carpathica, Geological Quarterly, Paleontology Journal a domáceho vedeckého časopisu Mineralia Slovaca, vedeckých grantových agentúr, atď. Je garantom doktorandského štúdia na Geologickom ústave SAV v študijnom programe Všeobecná geológia, odbore Tektonika, školiteľom doktorandov a členom spoločných odborových komisií na PríF Univerzity Komenského. V súčasnosti vykonáva pedagogickú prax na PríF UK Bratislava a Pedagogickej fakulte KU Ružomberok, kde okrem študentov a doktorandov odborných smerov vychováva aj budúcich pedagógov pre stredoškolskú výučbu geológie.
Doc. RNDr. Ján Soták, DrSc., vedie na Geologickom ústave SAV výskumné kolektívy, pôsobil ako predseda Vedeckej rady a zástupca riaditeľa GlÚ SAV na pracovisku v Banskej Bystrici. S jeho prispením bol Geologický ústav SAV úspešný pri získavaní projektov Európskych štrukturálnych fondov. Je vedúcim projektu Centrum excelentnosti pre integrovaný výskum geosféry  Zeme, ktorým sa na Slovensku vytvorila laboratórna báza porovnateľná so špičkovými pracoviskami geovedného výskumu v Európe.

 Viac informácii nájdete v  informačnom letáku

  Organizátori akcie: 

Mgr. Andrea Putalová
Národné centrum pre popularizáciu
vedy a techniky v spoločnosti
CVTI SR
Tel.: +421 2/69 253 128
Fax: +421 2/69 253 182
E-mail: ncpvat@cvtisr.sk 

RNDr. Ján Šípoš, CSc.
Mladí vedci Slovenska, o. z.
Tel./Fax: 02/6428 7948
Mobil: 0907/314 352
E-mail:
koordinator@eucontest

  

 ilustračný obrázok Téma vedeckej debaty: Klimatické extrémy Zememinulosť ťažko skúšanej planéty  

Dátum a čas konania:
20. novembra 2012 o 9.00 hod. 
Cieľová skupina: študenti stredných škôl
Kapacita podujatia: 120 účastníkov
Miesto konania:
Centrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, Bratislava

 Zdroj obrázkov:  informačný leták

Publikovala Mgr. Mária Izakovičová

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR