Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Vedecká cukráreň: Horúce témy časticovej fyziky — Higgsov bozón a tmavá hmota 

 
ilustračný obrázok k júnovej vedeckej cukrárni 

Autor prednášky zhrnie populárnou formou dve témy, ktoré hýbu dnešnou časticovou fyzikou. Ukáže, nakoľko sa častica nájdená v laboratóriu CERN v r. 2012 podobá na Higgsov bozón a povie vám o vlastnostiach tejto častice. Zdôrazní, načo je nám tento objav dobrý z pohľadu teoretickej fyziky a aké má dôsledky pre experimenty na LHC.
V druhej časti prednášky sa bude venovať tmavej hmote vo vesmíre. Vysvetlí vám, prečo sme presvedčení, že existuje, a to vo forme ťažkých pomalých častíc s tendenciou zhlukovať sa. Zdôrazní význam experimentu AMS na Medzinárodnej vesmírnej stanici a jeho výsledkov zverejnených začiatkom apríla 2013 o zvýšenom počte pozitrónov v kozmickom žiarení.

Na záver vám ukáže, že objav Higgsovho bozónu nás vedie k potrebe novej fyziky, a jej hlavný kandidát, supersymetria, vie prirodzene vysvetliť existenciu tmavej hmoty ako oblakov najľahších, a teda stabilných supersymetrických častíc, ktoré sú vo vesmíre z čias veľkého tresku. O všetkých týchto témach bude následná debata.

O tejto téme bude hovoriť so žiakmi a študentmi v júnovej Bratislavskej vedeckej cukrárni doc. RNDr. Tomáš Blažek, PhD. Podujatie sa uskutoční  11. júna 2013 o 9.00 hod. v budove Centra vedecko-technických informácií SR v Bratislave.

 

doc. RNDr. Tomáš Blažek, PhD.

Vedúci katedry teoretickej fyziky a didaktiky fyziky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave.

 

Tomáš Blažek  V roku 1986 ukončil štúdium Matematicko-fyzikálnej fakulty UK v Bratislave ako diplomant profesora Jána Pišúta. V roku 1996 získal titul PhD., na Ohio State University (USA) za prácu „Supersymetrické teórie veľkého zjednotenia a globálny fit nízkoenergetických dát“. Postdoktorandské roky strávil na Indiana University v Bloomingtone a na Northwerstern University v Evanstone. Od roku 2000 pôsobil štyri roky ako lektor na School of Physics and Astronomy, University of Southampton vo Veľkej Británii. Od začiatku roku 2005 nastúpil na Katedru teoretickej fyziky a didaktiky fyziky na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave. O dva roky na to sa stal docentom a zároveň vedúcim tejto katedry. Dlhodobo sa venuje fenomenológii časticovej fyziky. V laboratóriu CERN pôsobí od r. 2008, zúčastňuje sa experimentu ATLAS, ktorý sa venuje výskumu nových ťažkých častíc. Je autorom alebo spoluautorom vyše sto vedeckých prác, na ktoré je vyše 500 citácií v renomovaných časopisoch. Na fakulte prednáša kvantovú mechaniku, kozmológiu a fyziku za štandardným modelom. Je každoročne hlavným organizátorom letnej školy z teoretickej fyziky pre študentov 2. a 3. stupňa VŠ, štúdia vo Svite pod Tatrami. Počas niekoľkých rokov od návratu na Slovensko traja z jeho šiestich diplomantov na FMFI boli odmenení Cenou rektora UK.
 

Viac v informačnom letáku  

Organizátori akcie: 

Mgr. Andrea Putalová
Národné centrum pre popularizáciu
vedy a techniky v spoločnosti
CVTI SR
Tel.: +421 2/69 253 128
Fax: +421 2/69 253 182
E-mail: ncpvat@cvtisr.sk 

RNDr. Ján Šípoš, CSc.
Mladí vedci Slovenska, o. z.
Tel./Fax: 02/6428 7948
Mobil: 0907/314 352
E-mail:
koordinator@eucontest

  

ilustračný obrázok - CERN

Téma vedeckej debaty: Horúce témy časticovej fyziky — Higgsov bozón a tmavá hmota

Dátum a čas konania: 11. júna 2013 o 9.00 hod.

Cieľová skupina: študenti stredných škôl

Kapacita podujatia: 120 účastníkov

Miesto konania:
Centrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, Bratislava

 

Zdroj obrázkov: informačný leták

Publikovala Mária Izakovičová

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR