Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Vedecká cukráreň: Exotické parazitárne ochorenia už aj na Slovensku? Čo je za tým? 

 
komár 

Po rozsiahlych tohtoročných záplavách, ktoré postihli nielen Slovensko, ale i celú Európu, sa dá povedať, že povodne sú globálny problém. Takéto globálne klimatické zmeny prinášajú pre našu krajinu okrem materiálnych škôd aj nové hrozby v podobe náletov premnožených komárov, ktoré môžu prenášať tropické parazitárne a infekčné ochorenia.

Funkcia komárov ako vektorov infekcií bola tradične spájaná s tropickými oblasťami sveta, kde medzi najznámejšie choroby patrí malária. Komáre však prenášajú niekoľko desiatok ďalších chorôb. Zatiaľ čo väčšina z nich ostáva naďalej problémom trópov, klimatické zmeny spôsobili, že niekoľko závažných ochorení prenášajú komáre už aj v našich zemepisných šírkach. Tento dotieravý hmyz je prirodzenou súčasťou mokradí, lužných lesov, pravidelne zaplavovaných území v okolí riek a potokov, ale aj parkov a záhrad. Vyskytuje sa všade na svete. Na Zemi existujú už milióny rokov, no ich výskyt je v dnešnej dobe pravdepodobne oveľa rozšírenejší. Druhy komárov, ktoré prenášajú maláriu, sa už objavili aj na našom území. Malária sa zvykne spájať najmä so vzdialenými krajinami alebo vzdialenou minulosťou. Komára, ktorý tohto parazita prenáša, však našli odborníci v posledných rokoch aj u nás. V roku 2004 bol v prírodnej rezervácií Jurský Šúr zistený nebezpečný druh komára rodu Anopheles, ktorý je prenášačom malárie.

O tejto vysoko aktuálnej téme bude hovoriť so žiakmi a študentmi hosť septembrovej Bratislavskej vedeckej cukrárne doc. RNDr. Násir A. Jalili, CSc., MPH., samostatný vedecký pracovník Mikrobiologického ústavu Lekárskej fakulty UK a UNB v Bratislave. Podujatie bude 23. septembra 2011 o 9.00 hod. v budove Centra vedecko-technických informácií SR v Bratislave. 

Doc. RNDr. Násir A. Jalili, CSc., MPH., vyštudoval Prírodovedeckú fakultu UK v Bratislave v roku 1986, odbor Biológia – Systematická biológia a ekológia so špecializáciou Parazitológia. Po skončení štúdia zostal pracovať na fakulte na Katedre zoológie, kde pôsobil ako asistent. V rokoch 1991 až 1994 bol interným vedeckým ašpirantom vo Virologickom ústave SAV. V roku 2009 ukončil štúdium na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, kde získal titul Master of Public Health – MPH. V roku 2009 habilitoval na Fakulte verejného zdravotníctva Trnavskej univerzity v Trnave.

 Nasir Jalili

V súčasnosti pracuje ako samostatný vedecký pracovník Mikrobiologického ústavu Lekárskej fakulty UK a UNB v Bratislave, kde je gestorom predmetu Tropická parazitológia. Je členom Slovenskej parazitologickej spoločnosti, Českej parazitologickej spoločnosti a tiež členom Expertnej skupiny Ministerstva zdravotníctva SR na monitorovanie a hodnotenie vývojových štádií kalamitných druhov komárov na Slovensku a na poskytovanie poradenstva za účelom realizácie efektívnych dezinsekčných zásahov v ich prirodzených liahniskách v povodí rieky Moravy, Váhu, Nitry a Dunaja.

Počas svojej vedeckej kariéry absolvoval niekoľko zahraničných stáží a kurzov – v Laboratóriu vojenskej nemocnice v provincii Baghlan v Afganistane, na Lekárskej fakulte v Lodži v Poľsku, na Přírodovědecké fakulte Karlovy univerzity v Prahe a na ďalších významných parazitologických pracoviskách.

 Viac informácií nájdete v  informačnom letáku 

  Organizátori akcie:

Mgr. Andrea Putalová
Národné centrum pre popularizáciu
vedy a techniky v spoločnosti
CVTI SR
Tel.: +421 2/69 253 128
Fax: +421 2/69 253 182
E-mail: ncpvat@cvtisr.sk  

RNDr. Ján Šípoš, CSc.
Mladí vedci Slovenska, o. z.
Tel./Fax: 02/6428 7948
Mobil: 0907/314 352
E-mail: koordinator@eucontest.sk  

obrázok k prednáške   

Téma vedeckej debaty: Exotické parazitárne ochorenia už aj na Slovensku? Čo je za tým?

Hosť: doc. RNDr. Násir A. Jalili, CSc., MPH.

Dátum a čas konania: 23. septembra 2011 o 9.00 hod.
Cieľová skupina: študenti stredných škôl
Kapacita podujatia: 120 účastníkov

Miesto konania:
Centrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, Bratislava

Vzhľadom na kapacitu sály je možné z jednej školy prijať maximálne 20 žiakov a 1 pedagóga ako pedagogický dozor.  V tejto súvislosti Vás prosíme o vyplnenie elektronickej prihlášky.

Elektronickú prihlášku po vyplnení odošlite podľa pokynov do 14. septembra 2011.

O akceptácii Vašej prihlášky Vás budeme obratom informovať. Účasť Vašej školy na podujatí si overte prijatím akceptačného mailu zo strany CVTI SR.

V rovnakom čase bude v Centre vedecko-technických informácií SR prebiehať i Vedecká cukráreň – Špeciál, ktorej hosťami budú Dr. h. c. prof. Ing. Štefan Luby, DrSc., Ing. Peter Oslanec, PhD. a Ing. Peter Kuderjavý. Diskutovať sa bude o histórii, prítomnosti a budúcnosti vedy. Viac informácií o tomto podujatí nájdete v príspevku Vedecká cukráreň – Špeciál: Veda, jej história, prítomnosť a budúcnosť.

 
Zdroj obrázkov:  informačný leták

Publikovala: Ing. Alena Oravcová

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR