Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Vedecká cukráreň: Aký je zmysel a dôvody separovania plastov? 

 
odpad 

Plast alebo plastická hmota je  typ materiálu, ktorý sa v priemyselnom rozsahu vyrába pomerne krátko, jeho výroba odštartovala len začiatkom 20. storočia. V dnešnej dobe sa nachádza takmer v každom výrobku a je ťažké si bez neho moderný život predstaviť. Je veľmi trvanlivý, má nízku hmotnosť a relatívne nízke výrobné náklady, čo z neho robí nesmierne užitočný materiál a zároveň tieto vlastnosti spôsobujú problém pre životné prostredie, najmä čo sa týka jeho zneškodňovania.
Ročne sa v Európe vyrobí asi 60 miliónov ton plastov a táto produkcia bude v budúcnosti ďalej rásť. Ani Slovensku sa problematika plastov nevyhýba. Čo sa týka len jedného prúdu plastových výrobkov, a to obalov, tak sa na Slovensku v roku 2012 predalo viac ako 100 000 ton.
Všetky tieto plasty sa po skončení ich životnosti stanú odpadom a nasleduje negatívna stránka plastových odpadov t.j., ako ich zo životného prostredia čo najekologickejším a najekonomickejším spôsobom odstrániť.
Na Slovensku v rámci komunálneho odpadu vznikne ročne viac ako 25 tisíc ton plastov, ktorým dominujú najmä obaly ako PET fľaše, fólie, obaly z drogérie a pod. Z pohľadu hmotnosti nevyzerá na prvý pohľad 25 tisíc ton až tak hrozivo, ale ak by sme toto množstvo chceli dať bez úpravy do bežných kontajnerov na separovaný zber, tak by sme ich potrebovali takmer 1 250 000 kusov. Ak by sme potom tie kontajnery vysypali na jednu kopu, táto kopa by mala objem skoro 1,4 miliónov m3.
Našťastie je väčšina plastov viac-menej recyklovateľná, na Slovensku sa ročne recykluje takmer 17 000 ton plastov. Zo 68 % odpadov z plastov, ktoré obyvatelia miest a obcí za rok vyprodukujú, je teda možné recykláciou vyrobiť nový výrobok, ktorý by bol inak vyrobený z prírodných zdrojov.

O tejto téme bude hovoriť so žiakmi a študentmi v májovej  Bratislavskej vedeckej cukrárni Ing. Roman Vandák. Podujatie sa uskutoční  28. mája 2013 o 9.00 hod. v budove Centra vedecko-technických informácií SR v Bratislave.

 Ing. Roman Vandák Ing. Roman Vandák po ukončení stredoškolského vzdelania (gymnázium v Senici) absolvoval univerzitné štúdium na Materiálovotechnologickej fakulte Slovenskej technickej Univerzity v Trnave, odbor environmentálne a bezpečnostné inžinierstvo.
Od roku 2009 pracuje v oprávnenej organizácii ENVI-PAK ako projektový manažér zodpovedný za intenzifikáciu spolupráce oprávnenej organizácie s miestnymi samosprávami.
Od roku 2011 pracuje vo funkcii riaditeľa komoditného oddelenia a zabezpečuje zber, zhodnotenie a recykláciu odpadov z obalov v zákonom stanovenom rozsahu pre klientov oprávnenej organizácie ENVI-PAK.
Je autorom viacerých odborných článkov, v ktorých sa venuje problematike nastavenia a optimalizácie separovaného zberu v mestách a obciach SR.

 Viac v informačnom letáku

Organizátori akcie: 

Mgr. Andrea Putalová
Národné centrum pre popularizáciu
vedy a techniky v spoločnosti
CVTI SR
Tel.: +421 2/69 253 128
Fax: +421 2/69 253 182
E-mail: ncpvat@cvtisr.sk 

RNDr. Ján Šípoš, CSc.
Mladí vedci Slovenska, o. z.
Tel./Fax: 02/6428 7948
Mobil: 0907/314 352
E-mail:
koordinator@eucontest

  

Téma vedeckej debaty: Aký je zmysel a dôvody separovania plastov?

Dátum a čas konania: 28. mája 2013 o 9.00 hod. 

Cieľová skupina: študenti stredných škôl

Kapacita podujatia: 120 účastníkov

Miesto konania:
Centrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, BratislavaZdroj obrázkov: informačný leták

Publikovala Mária Izakovičová

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR