Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Vedecká cukráreň: Rastlinná neurobiológia – nová vedecká disciplína 21. storočia 

 
Vedecká cukráreň - Neurobiológia rastlín 

Biológia rastlín sa venuje základným otázkam, ako sú: generované bunky rastlinného tela, to ako sa z nich tvoria pletivá a orgány a akým spôsobom je celý rastlinný organizmus udržiavaný vo funkčnom stave. Rastlina predstavuje veľmi dôležitý modelový objekt, ktorý nám pomáha
pochopiť základné procesy formovania mnohobunkových organizmov. Veľmi atraktívne je štúdium medzibunkových interakcií, ktoré tvoria základ komunikácie medzi bunkami navzájom v rastline, ale aj medzi rastlinami. Rastlina však dokáže aj viac. Je schopná vnímať tlak, teplotu, smer gravitácie alebo stres. Rastliny dokonca používajú pamäť.

Napríklad stres z nedostatku vody si rastlina nejakým spôsobom zapamätá a v budúcnosti vie na nedostatok vody reagovať lepšie ako rastlina, ktorá nedostatok nikdy nepoznala. Aj keď sa rastliny v podstate nedokážu hýbať ako živočíchy, vedia svoje okolie účinne ovplyvňovať. Vylučujú špeciálne látky,ktorými privolávajú alebo odpudzujú iné rastliny a živočíchy.
Mohli by sme to nazvať akousi "chemickou rečou rastlín".Týmito otázkami sa zaoberá nová kontroverzná vedecká disciplína, neurobiológia rastlín. Nejde síce o hľadanie nervov v rastlinách, ale princípom prenosu signálov v rastlinách sa venuje intenzívne. Rastlinné bunky vykazujú akčné potenciály, ktoré majú úplne rovnaké fyzikálne a fyziologické charakteristiky ako u živočíchov alebo u ľudí.
Rastlinné bunky sú schopné prenášať vzruchy pomocou akčných potenciálov a chemikálií. Okrem toho je každá rastlinná bunka schopná prijímať signály, čiže dokáže fungovať ako senzorický neurón. Ide teda o novú oblasť rastlinnej biológie, ktorá objasňuje princípy signalizácie a správania sa rastlín.

Na otázky z  neurobiológie bude študentom stredných škôl v Bratislavskej vedeckej cukrárni dňa 18. januára 2011 o 9.00 hod. odpovedať Mgr. Miroslav Ovečka, PhD., vedecký pracovník Botanického ústavu Slovenskej akadémie vied.

 Mgr. M. Ovečka               

Mgr. Miroslav Ovečka, PhD., po absolvovaní Gymnázia v Skalici v roku 1985 študoval na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Štúdium so zameraním na fyziológiu rastlín ukončil v roku 1991.

V súčasnosti pracuje ako vedecký pracovník v oddelení fyziológie rastlín Botanického ústavu SAV. Cieľom výskumnej práce oddelenia fyziológie rastlín je štúdium morfogenézy koreňových buniek a fyziologických a štruktúrnych odpovedí rastlín na stresové podmienky prostredia a následné poznávanie mechanizmov procesov vývinu rastlinných buniek a mechanizmov ich adaptácie na nepriaznivé podmienky s dôrazom na abiotický stres. Použitím mikroskopických, cytochemických a imunofluorescenčných techník študuje úlohu cytoskeletálnych zložiek a niektorých regulačných látok (napr. MAP kinázy) v týchto procesoch.

V roku 1999 absolvoval študijný pobyt na Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität v Bonne (Nemecko), v rokoch 2003 – 2005 absolvoval študijný pobyt na Institute of Ecology and Conservation Biology, University of Vienna (Rakúsko), a v rokoch 2008 – 2010 absolvoval študijný pobyt na Institute de Agrobiotecnologia, Pamplona (Španielsko).

Viac informácií nájdete v  informačnom letáku.

Organizátori akcie:  

Mgr. Andrea Putalová
Národné centrum pre popularizáciu
vedy a techniky v spoločnosti
CVTI SR
Tel.: +421 2/69 253 128
Fax: +421 2/69 253 182
E-mail:
ncpvat@cvtisr.sk  

RNDr. Ján Šípoš, CSc.
Mladí vedci Slovenska, o. z.
Tel./Fax: 02/6428 7948
Mobil: 0907/314 352
E-mail:
koordinator@eucontest.sk  

 ilustračný obrázok na tému neurobiológia     Téma vedeckej debaty:  Rastlinná neurobiológia – nová vedecká disciplína 21. storočia

Hosť:
Mgr. Miroslav Ovečka, PhD.

Dátum a čas konania: 
18. januára 2011 o 9.00 hod.

Cieľová skupina
: študenti stredných škôl
Kapacita podujatia: 120 účastníkov

Miesto konania
:
Centrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, Bratislava, konferenčná sála, 2. poschodie

Vzhľadom na to, že kapacita konferenčnej sály je 120 účastníkov, z jednej školy je možné prijať maximálne 20 žiakov a 1 pedagóga ako pedagogický dozor.

Prihláška

Publikovala: Mária Izakovičová

Zdroj obrázkov: informačný leták

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR