Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Vedecká cukráreň: Jadrová energetika v 21. storočí. Áno alebo nie? 

 
obrázok z letáku vedecká cukráreň 

Energetika je vedná disciplína, ktorej predmetom skúmania je zabezpečenie energie pre ľudstvo. Do energetiky patria napr. tepelná energetika (teplárenstvo), jadrová energetika, vodná energetika, slnečná energetika, veterná energetika a iné. Pri dodržaní všetkých bezpečnostných predpisov predstavuje jadrová energetika, a teda jadrové elektrárne zdroj energie s  minimálnym vplyvom na životné prostredie.

Doteraz tradične používané primárne energetické zdroje pre získavanie elektrickej a tepelnej energie, akými sú uhlie, ropa, plyn sú svojím nepriaznivým vplyvom na životné prostredie menej akceptovateľné najmä z pohľadu tvorby skleníkových plynov. Úloha jadrových elektrární je v súčasnosti nenahraditeľná. Nevypúšťajú žiadne skleníkové plyny, čím výrazne prispievajú k znižovaniu emisií a zároveň sú ekonomicky výhodné.

Na otázky vo vedeckej debate na tému Jadrová energetika v 21. storočí. Áno alebo nie?, bude študentom stredných škôl v Bratislavskej vedeckej cukrárni dňa 24. mája 2011 o 9.00 hod. odpovedať Ing. Jozef Zlatňanský ─ vedúci jadrovej bezpečnosti Slovenské elektrárne, člen skupiny ENEL.

 Ing. Jozef Zlatňanský

Jozef Zlatňanský absolvoval štúdium na Slovenskej vysokej škole technickej (SVŠT) v Bratislave a pokračoval postgraduálnym štúdiom v oblasti jadrovej energetike. Má viac ako tridsaťročnú prax v oblasti jadrovej energetiky a rozsiahle medzinárodné skúsenosti z energetiky. Pracoval i v oblasti dozoru nad jadrovou bezpečnosťou.

V rokoch 1993 — 2000 bol podpredsedom Úradu pre jadrový dozor. Počas jeho pôsobenia v Medzinárodnej
agentúre pre atómovú energiu zastával pozíciu vedúceho Európskej sekcie a koordinoval projekty technickej spolupráce s Arménskom, Bulharskom, Českou republikou, Poľskom, Ukrajinou a iné medzinárodné programy v oblasti jadrovej energie a zvyšovania bezpečnosti.


Viac informácií nájdete v informačnom letáku
 


Organizátori akcie:

Mgr. Andrea Putalová
Národné centrum pre popularizáciu
vedy a techniky v spoločnosti
CVTI SR
Tel.: +421 2/69 253 128
Fax: +421 2/69 253 182
E-mail: ncpvat@cvtisr.sk  

RNDr. Ján Šípoš, CSc.
Mladí vedci Slovenska, o. z.
Tel./Fax: 02/6428 7948
Mobil: 0907/314 352
E-mail: koordinator@eucontest.sk  

 jadrová energetika

   

Téma vedeckej debaty: Jadrová energetika v 21. storočí. Áno alebo nie?

Hosť: Ing. Jozef Zlatňanský
Dátum a čas konania:  24. mája  2011 o 9.00 hod.
Cieľová skupina: študenti stredných škôl
Kapacita podujatia: 120 účastníkov

Miesto konania:
Centrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, Bratislava, konferenčná sála, 2. poschodie
 

 

 

 Kapacita je naplnená!

Zdroj obrázkov:    Informačný leták


Publikovala Mgr. Mária Izakovičová

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR