Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

VEDA V CENTRE: Vízia rozvoja slovenskej spoločnosti v kontexte globálnej krízy 

 
 

Hosťom 8. stretnutia verejnosti s osobnosťami vedy a techniky pri káve dňa 26. 3. 2009 bude prof. Ing. Milan Šikula, DrSc., riaditeľ Ekonomického ústavu Slovenskej akadémie vied. V cykle VEDA V CENTRE vystúpi s prednáškou na tému: Vízia rozvoja slovenskej spoločnosti v kontexte globálnej krízy.  

Narodil sa 24. 12. 1941 v Kremnici. V roku 1964 absolvoval Vysokú školu ekonomickú. V rokoch 1968 - 1969 bol na stáži v Nemecku a v roku 1994 v USA. Spočiatku pracoval na Vysokej škole ekonomickej. V roku 2001 sa stal riaditeľom Ústavu slovenskej a svetovej ekonomiky SAV, ktorý bol v roku 2006 premenovaný na Ekonomický ústav SAV

Profesor Milan Šikula je autorom mnohých publikácií v oblasti európskej integrácie, globalizácie či medzinárodnej konkurenčnej schopnosti. Do jeho oblasti výskumu ďalej patrí tiež hospodárska politika Európskej únie, medzinárodný obchod, svetová ekonomika, transnacionálne korporácie a zahraničné investície. Je gestorom projektu Dlhodobá vízia rozvoja slovenskej spoločnostiTáto vízia bola vypracovaná v rámci projektu Vízia a stratégia slovenskej spoločnosti, schváleného vládou SR dňa 25. októbra 2006 (uznesenie č. 906). Na dokumente pracovalo viac ako 100 expertov vedeckých pracovísk. Vypracovanie vízie ocenil aj premiér Robert Fico.

Životná úroveň na Slovensku bude aj v roku 2030 nižšia ako v najvyspelejších krajinách Európskej únie. Rozdiely by sa síce mali znížiť, ale ani napriek súčasnému rýchlemu ekonomickému rastu si obyvatelia nebudú môcť za svoje mzdy kúpiť toľko, čo napríklad ľudia v Nemecku. Vyplynulo to zo štúdie Slovenskej akadémie vied (SAV) a vysokých škôl o budúcnosti Slovenska. Profesor Milan Šikula ďalej okrem iného uviedol, že prezentoval záver z vízie, podľa ktorej do roku 2030 by bolo možné v porovnaní s úrovňou, ktorú v tom čase budú mať krajiny E 15, dosiahnuť reálne mzdy zhruba na úrovni 65 až 75 percent voči pôvodným členom únie. V roku 2007 dosiahla priemerná reálna mzda na Slovensku úroveň 44 percent reálnych platov v najvyspelejších štátoch EÚ. Podľa profesora Šikulu naďalej bude zaostávať aj výkonnosť ekonomiky v prepočte na obyvateľa a krajina bude mať aj vyššiu nezamestnanosť. Vízia nikdy nedáva detailnú odpoveď o budúcom vývoji, ale načrtáva len základné smerovanie vývoja. Vízia sa musí aktualizovať, pretože podmienky sa menia. Slovensko smeruje k znalostnej ekonomike a spoločnosti.

Profesor Milan Šikula odpovedal na otázky súvisiace s projektom Dlhodobá vízia rozvoja slovenskej spoločnosti i svetovej finančnej kríze ako hosť online diskusného fóra TA3 dňa 22. októbra 2008. V odpovediach na otázky okrem iného uviedol, že súčasná finančná kríza je v skutočnosti už začínajúcou hospodárskou krízou. Silne globalizovaný charakter svetovej ekonomiky bezprecedentne zväčšil vzájomnú závislosť národných ekonomík a zároveň sa extrémne zväčšilo odtrhnutie finančných trhov od reálnej ekonomiky. To znamená, že jej možné dôsledky sú prinajmenšom porovnateľné s veľkou krízou 1929-33, pričom jej konkrétny priebeh bude závisieť od toho, ako sa podarí zásadne zrekonštruovať svetový finančný systém, jeho kontrolu, reguláciu, dohľad, kvalitatívne zmeniť náplň činnosti a fungovanie takých inštitúcií ako Svetová banka, MMF a príslušné inštitúcie na národnej úrovni. V tomto zmysle aj posilnenie úlohy štátu a medzinárodnej koordinácie príslušných funkcií štátu.

Spracovala: PhDr. Marta Bartošovičová

Súvisiace články publikované vo Vedeckom kaleidoskope: Štáty zmietané krízou dostanú finančnú injekciu. Milióny eur prídu aj na Slovensko

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR