Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Veda v CENTRE: Nové možnosti ochrany tradičných nosičov informácií a kultúrneho dedičstva 

 
Svetozár Katuščák - Veda v CENTRE - pozvánka 

 

                           Prof. Ing. Svetozár Katuščák, PhD.     

           Prof. Ing. Svetozár Katuščák, PhD.
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave
   Oddelenie chemickej technológie dreva celulózy a papiera

Prof. Ing. Svetozár Katuščák, PhD., bude hosťom Vedy v CENTRE dňa 25. 3. 2010 o 17. hod. v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), Lamačská cesta 8/A v Bratislave. Vystúpi s témou Nové možnosti ochrany tradičných nosičov informácií a kultúrneho dedičstva. Pôjde o ďalšie stretnutie verejnosti s osobnosťou vedy a techniky pri káve, ktoré tradične organizuje Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti CVTI SR

Obsahom prednášky budú najnovšie informácie o vede, ktorá pomôže zachrániť staré tlačoviny, pod ktorých postupnú likvidáciu sa podpisuje „zub času". Ide o nový projekt záchrany, na ktorý mala vláda vyčleniť vyše 40 miliónov EUR.

Program komplexnej ochrany historických knižničných dokumentov, historických knižničných fondov a knižničného písomného dedičstva Slovenska predpokladá okrem iného vybudovanie a zmodernizovanie viacerých skladov vedeckých knižníc. Vláda Slovenskej republiky dňa 10. 3. 2010 schválila kroky na ochranu písomného dedičstva Slovenska, ktoré navrhuje Ministerstvo kultúry SR. Návrh programu komplexnej ochrany historických knižničných dokumentov, historických knižničných fondov a knižničného písomného dedičstva Slovenska vychádza z toho, že súčasná situácia v odbornom spracovaní, ochrane, sprístupňovaní a uložení písomného dedičstva je nevyhovujúca. V oblasti ochrany písomného dedičstva podľa ministerstva kultúry „chýba celkový prehľad o ich aktuálnom stave, odborná a vedecká analýza ich kultúrnej a historickej hodnoty. Najvzácnejšie knižničné dokumenty, ako napríklad rukopisy, staré a vzácne tlače, slovacikálne dokumenty do roku 1918, nie sú spracované".

Téma prednášky je aktuálna aj tým, že sa koná v marci - Mesiaci knihy a v rámci 11. ročníka Týždňa slovenských knižníc.

Viac informácií k téme nájdete aj v článku Jána Krempaského v SME.sk Hviezdoslava a štúrovcov rozožiera kyslý papier.  

 Pozvánka

Spracovala: Marta Bartošovičová

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR