Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Veda v CENTRE – Letný špeciál: Temná stránka vesmíru 

 
 

Veda v CENTRE WERNER

 

              Dr. Norbert Werner

                        Dr. Norbert Werner

Hosťom stretnutia verejnosti s osobnosťou vedy a techniky pri káve pod názvom Veda v CENTRE – Letný špeciál dňa 22. 7. 2010 o 17. hod. v CVTI SR v Bratislave bude Dr. Norbert Werner z Ústavu časticovej astrofyziky a kozmológie Stanfordskej univerzity v Kalifornii, USA. Vystúpi s témou: Temná stránka vesmíru. 

Norbert Werner sa narodil v Rožňave 12. 3. 1981. Už na základnej škole sníval o tom, že bude astronómom. Jeho otec sa zaujímal o astronómiu, preto mu namiesto čítania rozprávok hovoril o vesmíre, astronautoch na Mesiaci a misii Apollo. Vo svojej túžbe spoznávať vesmír a jeho tajomstvá pokračoval aj počas stredoškolského štúdia na gymnáziu. V čase letných prázdnin chodil do astrotáborov nielen u nás, ale postupne aj v zahraničí. Po maturite sa prihlásil na Prírodovedeckú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na štúdium fyziky. Počas štúdia chodil na oddelenie medziplanetárnej hmoty Astronomického ústavu Slovenskej akadémie vied vo Vysokých Tatrách pozorovať planétky.

Vďaka programu Sokrates sa dostal už ako vysokoškolák na tri mesiace do holandského Ústavu pre výskum vesmíru v Ultrechte, kde skúmal neutrónové hviezdy. Po skončení výskumu napísal o svojich výsledkoch článok, ktorý bol publikovaný v renomovanom európskom odbornom časopise. Holanďania mu hneď na to ponúkli možnosť urobiť si na tamojšej univerzite v Ultrechte doktorandské štúdium, ktoré dokončil v máji 2008. Ešte v septembri toho istého roku získal od Amerického úradu pre letectvo a výskum  NASA grant na tri roky. O tento grant sa každý rok uchádza približne 100 ľudí z celého sveta, no získať sa ho podarí iba piatim z nich. V roku 2008 bol Norbert Werner  jedným z nich. Mohol si vybrať, na ktorej univerzite chce pokračovať v ďalšom výskume. Voľba padla na Stanfordskú univerzitu v Kalifornii.

V súčasnosti pôsobí v Ústave časticovej astrofyziky a kozmológie Stanfordskej univerzity. Pracuje na výskume veľkoškálovej štruktúry vesmíru a na výskume kôp galaxií. Najnovšie sa venuje vplyvu čiernych dier na vývoj najväčších galaxií vo vesmíre. Norbertovi  Wernerovi a jeho tímu sa podarilo zaznamenať dovtedy neznámu časť hmoty tvoriacej vesmír. Výsledkom jeho výskumu je objav vlákna horúceho plynu medzi dvomi kopami galaxií – Abell 222 a Abell 223. Ide o prevratný objav, ktorý potvrdil predpovede teoretikov z roku 1999, že asi polovica neznámej hmoty vo vesmíre tvorenej z atómov sa nachádza práve v takýchto vláknach medzi kopami galaxií. Rozloženie hmoty vo vesmíre má vláknitú štruktúru, ktorú v angličtine nazývajú „cosmic web“, čo voľne preložené do slovenčiny znamená „kozmická pavučina“. Zjednodušene možno teda povedať, že Norbertovi Wernerovi sa podarilo objaviť kozmickú pavučinu medzi dvomi kopami galaxií. 

K obsahu prednášky Dr. Norbert Werner povedal: Prednáška bude o tom neviditeľnom vo vesmíre – tmavá hmota, tmavá energia, čierne diery – teda o veciach, o ktorých sa môžeme dočítať v populárno-vedeckých článkoch, no nikto nám nikdy poriadne nevysvetlil, o čo vlastne ide, a o trikoch, ktoré používame, aby sme túto temnú stránku vesmíru odhalili a ktoré nám pomáhajú porozumieť úžasnému vesmíru, v ktorom žijeme.

Hodinu pred prednáškou poskytne N. Werner novinárom informáciu o najnovších výsledkoch jeho vedeckého tímu, ktoré plánuje NASA zverejniť okolo 19. júla.

Súvisiaci rozhovor v e-novinách Vedecký kaleidoskop:

N. Werner: Astronómia a vlastne veda vo všeobecnosti je medzinárodná

Výber súvisiacich článkov:

Uvidel vlákno kozmickej pavučiny, Rožňavské listy, 1. 11. 2008, roč. II, č. 10, s. 4  

Mladý astronóm z Rožňavy pracuje pre NASA, Správy Pravda.sk, 19. 1. 2009

Medzi elitou, Plus 7 dní, e-magazín, 13. 3. 2009

(mb, zh)  

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR