Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Veda v Centre: Magnetická rezonancia – pohľad do mozgu 

 
 
 Tkáč - plagát

 

 

 

Ivan Tkáč

RNDr. Ivan Tkáč, PhD.
Výskumné centrum magnetickej rezonancie na Univerzite v Minnesote v USA

Dňa 24. 3. 2011 o 17. hod. 

 bude hosťom stretnutia verejnosti s osobnosťou vedy a techniky pri káve pod názvom Veda v CENTRE  v CVTI SR, Lamačská cesta 8/A v Bratislave.

Téma: Magnetická rezonancia  pohľad do mozgu

 

 

Ivan Tkáč študoval na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave fyzikálnu chémiu, kde taktiež obhájil svoju kandidátsku dizertačnú prácu zameranú na štúdium oscilačných reakcií. Potom pracoval v Ústave anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied, kde sa po prvý krát dostal do kontaktu s NMR spektroskopiou a venoval sa štúdiu vlastností organochemických zlúčenín a ílových minerálov.

Začiatkom deväťdesiatych rokov prešiel na pracovisko magnetickej rezonancie (MR) v Dérerovej nemocnici na Kramároch, kde práve v tom čase boli nainštalované dva MR tomografy, prvé na Slovensku. V spolupráci s kolegom Vladimírom Mlynárikom a Zenonon Starčukom z brnenského Ústavu prístrojovej techniky ČSAV rozbiehali prvé experimentálne štúdie, využijúc metódu in vivo NMR spektroskopie. Koncom deväťdesiatych rokov dostal pozvanie z Výskumného centra magnetickej rezonancie na University of Minnesota v Minneapolise, kde pracuje dodnes.

Ivan Tkáč sa venuje vývoju metód in vivo NMR spektroskopie pri veľmi vysokých magnetických poliach a ich využitiu pri štúdiu neurochemických procesov v mozgu. Je členom organizačného výboru International Society for Magnetic Resonance in Medicine, kde sa podieľa najmä na vzdelávaní a organizovani výukových kurzov zameraných na nové progresívne metódy in vivo NMR spektroskopie.

Magnetická rezonancia (Magnetic Resonance Imaging – MRI) je jednou z najprogresívnejších zobrazovacích techník v klinickej praxi a v dnešnej dobe je neodmysliteľnou súčasťou rádiodiagnostických vyšetrovacích metód. Jej veľkou prednosťou je to, že nepoužíva ionizujúce žiarenie a navyše má výborný kontrast a citlivosť pre zobrazovanie mäkkých tkanív. Metódy MRI sa dominantne využívajú v neurológii pre diagnostiku patofyziologických zmien mozgu.

Nové progresívne metódy, založené na princípe magnetickej rezonancie, umožňujú nielen zobrazovať anatómiu mozgu, ale navyše poskytujú informácie aj o jeho činnosti. A práve táto oblasť MR bude tematickým zameraním prednášky, v ktorej sa zameria sa na tri oblasti: na mapovanie činnosti mozgu pomocou metód funkčného zobrazovania (fMRI), na mapovania mozgových spojení (Diffusion Tensor Imaging – DTI, MR tractography) a hlavne na neinvazívne sledovanie metabolizmu mozgu využitím metód MR spektroskopie (MRS). Ivan Tkáč uvedie príklady využitia metód MRS pri štúdiu neurodegeneratívnych ochorení. Na záver načrtne, aké sú nové možnosti magnetickej rezonancie pri veľmi vysokých magnetických poliach.

 Životopis Ivana Tkáča

 (AO)

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR