Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Veda v CENTRE: Zdravie a vitalita až do vysokého veku 

 
Veda v CENTRE 251012 plagát 

prof. RNDr. Katarína Horáková, DrSc.

prof. RNDr. Katarína Horáková, DrSc.
  Inštitút celoživotného vzdelávania
 Univerzita tretieho veku STU v Bratislave

Katarína Horáková sa narodila v Bratislave. Vysokoškolské štúdium absolvovala na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, odbor mikrobiológia. Vedeckú hodnosť RNDr. v odbore mikrobiológia získala na Prírodovedeckej fakulte Karlovej Univerzity v Prahe v roku 1966, vedecké hodnosti PhD. v odbore mikrobiológia v roku 1965 a DrSc. v odbore biológia v roku 1992 jej udelili na základe obhajoby dizertačných prác v Slovenskej akadémii vied v Bratislave.

V roku 1976 habilitovala za docentku na Prírodovedeckej fakulte a profesúru obhájila v roku 1994 na Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Prezident SR ju vymenoval za profesorku v odbore biológia. Za profesorku v odbore všeobecná biológia bola ustanovená na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Počas pôsobenia na STU vychovala stovky odborníkov v oblasti mikrobiológie a biomedicínskeho inžinierstva. Popri pedagogickej práci sa roky výskumne zaoberala vyhľadávaním nových, biologicky aktívnych látok s antimikrobiálnymi, antioxidačnými a protinádorovými vlastnosťami. Bola vedúcou medzinárodných projektov v oblasti vývoja veľmi citlivých imunotestov, zisťujúcich neškodnosť potravín. Vychádzajúc z poznatkov v tejto oblasti sa začala hlbšie zaoberať aj štúdiom spôsobov správnej výživy a zdravého životného štýlu. Je autorkou mnohých vedeckých, odborných a vedecko-populárnych publikácií, ako napr. Umenie zdravo žiťMonitor zdravia, Oddelená strava I. a II.Nebojme sa zdravia a ďalších.

Profesorka Katarína Horáková v súčasnosti prednáša na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave v rámci Univerzity tretieho veku v dvoch študijných odboroch: Potraviny a zdravie človeka a Starostlivosť o telesné a duševné zdravie, ktorého je súčasne odbornou garantkou. Za dlhoročnú úspešnú pedagogickú a vedeckovýskumnú prácu jej Slovenská vysoká škola technická v Bratislave udelila v roku 1984 Striebornú medailu pri príležitosti životného jubilea, Literárny fond jej udelil prémiovú cenu za rok 2008 ako prejav uznania jej prínosu k rozvoju slovenskej vedy doma i v zahraničí. Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave jej v roku 2012 udelila Striebornú Galenovu medailu za výskumnú, výchovno-vzdelávaciu a organizátorskú prácu v prospech farmácie.

Významná mikrobiologička a odborníčka na ochranu zdravia a zdravý spôsob života prof. RNDr. Katarína Horáková, DrSc., bude hosťom Vedy v CENTRE dňa 25. 10. 2012 o 17.00 hod. v konferenčnej sále Centra vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A. Vo svojej  prednáške na tému Zdravie a vitalita až do vysokého veku bude hovoriť o tom, ako si udržať zdravie, dosiahnuť fyzickú i duševnú rovnováhu a byť plní energie až do vysokého veku. Poskytne komplexný návod na zdravý životný štýl. Jeho najvýznamnejšiou súčasťou je stravovanie, ktorému treba venovať zvláštnu pozornosť. Na základe vlastných skúseností a výskumov uvedie riešenia ako sa vymaniť zo závislosti od nezdravej stravy a prejedania sa. Poradí ako pri stravovaní rešpektovať prirodzenú fyziológiu trávenia, naštartovať vyváženie látkovej premeny. Bude hovoriť aj o tom, ako vhodnou kombináciou potravín na báze racionálneho stravovania zvýšiť ich biologickú hodnotu, dosiahnuť zásadotvornosť kyselinotvorných potravín, povzbudiť trávenie a vylučovanie a tým predchádzať autointoxikácii a chrániť sa pred civilizačnými chorobami.

Spracovala: Marta Bartošovičová

Foto: archív prof. K. Horákovej

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR