Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Veda v CENTRE: Vznik fyziky, chémie a biológie alebo Veľký tresk za všetko môže 

 
 

 Veda v CENTRE 17-04-2012 plagát  

 RNDr. Jiří Grygar, CSc.

   RNDr. Jiří Grygar, CSc.,
Fyzikálny ústav Akadémie vied ČR, Učená spoločnosť ČR 

Jiří Grygar sa narodil roku 1936 v Dziewietliciach v Poľsku (v tom čase Heinersdorf – Pruský Jindřichov v Nemecku). V rokoch 1954 – 1957 študoval fyziku na Prírodovedeckej fakulte Masarykovej univerzity v Brne a v r. 1957 – 1959 astronómiu na Matematicko-fyzikálnej fakulte Karlovej univerzity v Prahe.

V r. 1959 – 1962 absolvoval internú vedeckú ašpirantúru v Astronomickom ústave ČSAV v Ondřejove. Zostal tam pracovať do roku 1980 najskôr ako vedecký pracovník (1963 – 1972), dva roky ako samostatný vedecký pracovník a do roku 1980 ako vedúci vedecký pracovník. V r. 1980 – 1991 pracoval na Oddelení fyziky nízkych teplôt vo Fyzikálnom ústave ČSAV v Řeži. Od r. 1991 pracuje v Sekcii elementárnych častíc Fyzikálneho ústavu Akadémie vied ČR v Prahe.

V r. 1963 a 1965 absolvoval dlhodobý študijný pobyt v Univerzitnom observatóriu v Utrechte (9 mesiacov) a v r. 1969 – 1970 v Dominion Astrophysical Observatory, Victoria, B.C., Kanada (12 mesiacov). 

RNDr. Jiří Grygar, CSc., bol a je členom viacerých vedeckých spoločností. V r. 2004 – 2008 bol predsedom a v r. 2008 - 2010 podpredsedom Učenej spoločnosti ČR. V r. 1992 – 1998 bol predsedom Českej astronomickej spoločnosti, v súčasnosti je jej čestným predsedom. Je viceprezidentom Európskej rady skeptických organizací (ECSO), členom čestnej rady Českej kresťanskej akadémie (sekcia prírodných a technických vied), členom výboru Českého klubu skeptikov SISYFOS a ďalších. Zastáva rad funkcií vo vedeckých radách a komisiách.

Astrofyzik Jiří Grygar je autorom viac ako stovky odborných prác (zameraných najmä na fotometriu a spektroskopiu hviezd, medziplanetárnu hmotu a astročasticovú astrofyziku), celého radu populárno-vedeckých kníh a vzdelávacích programov. Mimoriadny ohlas získala relácia Okná vesmíru dokorán, ktorá sa nakrúcala od roku 1981 v bratislavskom štúdiu Česko-slovenskej televízie. Populárne sú jeho knihy napr. V hlbinách vesmíru, Stretneme sa v nekonečne či Vesmírne zastavenia. Všeobecne sa zaoberá aj filozofickými problémami, napríklad vzťahom medzi vedou a náboženstvom. Známe sú jeho prednášky Žatva objavov, v ktorých zhŕňa významné udalosti v astronómii za uplynulý rok. Jiří Grygar sa tiež angažuje v Českom klube skeptikov Sizyfos. (Viac údajov obsahuje jeho životopis.)

Za svoju vedeckú a predovšetkým popularizačnú činnosť získal mnohé ocenenia. V roku 1996 dostal cenu Kalinga, ktorú udeľuje UNESCO za "prínos k interpretácii úlohy vedy pri službe spoločnosti, obohacovaní jej kultúrneho dedičstva a riešení  problémov ľudstva". V roku 2011 získal najvyššie ocenenie Českej astronomickej spoločnosti – Cenu Františka Nušla. Je po ňom pomenovaná planétka č 3336.

Vynikajúci astrofyzik a najznámejší popularizátor vedy v oblasti astronómie, astrofyziky a vzťahu vedy a viery RNDr. Jiří Grygar, CSc., bude hosťom Vedy v CENTRE dňa 17. apríla 2012 (utorok) o 17. hod. v Centre vedecko-technických informácií SR v Bratislave, Lamačská cesta 8/A, kde vystúpi na tému Vznik fyziky, chémie a biológie alebo Veľký tresk za všetko môže. 

V rozhovore, ktorý poskytol RNDr. Jiří Grygar, CSc., zodpovednej redaktorke Vedeckého kaleidoskopu, k obsahu svojej prednášky uviedol: Súčasná kozmológia sa začína predpokladom, že vesmír vznikol pred necelými 14 miliardami rokov ako extrémne hustý a žeravý. V prvých minútach jeho existencie preto k popisu jeho stavu a vývoja stačí pomerne jednoduchá fyzika. Chémia je už oveľa komplikovanejšia, preto začala mať zmysel až vtedy, keď vplyvom rozpínania vesmíru, sprevádzaného poklesom jeho priemernej teploty aj hustoty, mohli vo vesmíre vzniknúť prvé neutrálne atómy chemických prvkov. To sa stalo necelých 400 tisíc rokov po veľkom tresku. Organická chémia, vyžadujúca dosť nízke teploty, potom vstúpila do kozmu 200 miliónov rokov po veľkom tresku. Zatiaľ nemáme žiadne údaje o živote vo vesmíre, ale zato pomerne dobré údaje o výskyte života na Zemi v čase, keď bol vesmír starý približne 10 miliárd rokov. Najneskôr v tej dobe začala fungovať biológia, ktorá dospela od jednobunkových organizmov až k človeku. Ten sa však na Zemi objavil, astronomicky vzaté, úplne nedávno – iba 100 tis. rokov pred touto prednáškou.

Súčasne s Vedou v CENTRE bude dňa 17. 4. 2012 otvorená aj výstava legendy slovenského výtvarného umenia Rudolfa Sikoru. Jeho vystavovaná tvorba, ktorá má výrazný ekologicko-kozmologický aspekt, nastoľuje stále aktuálne otázky: Odkiaľ sme? Kto sme? Kam kráčame?“ Výstava má výstižný názov PARALELY. Tou paralelou medzi vedou a umením je práve úsilie neustáleho hľadania odpovedí a nachádzania nových ciest a poznatkov.

Vo Vede v CENTRE pôjde tentoraz o vzácne stretnutie dvoch výnimočných osobností, ktoré sa opäť po rokoch stretnú pri tvorivej spolupráci, aby spoločne ponúkli návštevníkom pohľad vedy a umenia na ten istý problém – vznik vesmíru, stvorenie sveta a vznik života.

Výstava Rudolfa Sikoru bude prístupná verejnosti od 17. 4. do 31. 5. 2012, pondelok – piatok v čase od 9.00 do 16.00 hod.  

Spracovala Marta Bartošovičová

RNDr. Jiří Grygar, CSc., životopis

Foto: archív J. Grygara

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR