Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Veda v CENTRE: Vlastnosti materiálov šité na mieru 

 
 

 Veda v CENTRE 31. 5. 2012 plagát  

 

    Dr. Ing. František Simančík

      Dr. Ing. František Simančík,
riaditeľ Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV, Bratislava

František Simančík sa narodil roku 1962 v Zlatých Moravciach. Vysokoškolské štúdium absolvoval na Strojníckej fakulte SVŠT v Bratislava (1986) a na Naturwissenschaftlichce Fakultät TU Wien (1993). V roku 1985 absolvoval študijný pobyt v Holandsku a v r. 1990 – 1993 v Rakúsku. Pracuje v Ústave materiálov a mechaniky strojov SAV v Bratislave, od r. 1994 ako zástupca riaditeľa a v súčasnosti vo funkcii riaditeľa.

Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied je vedeckou inštitúciou zameranou na vývoj pokročilých neželezných materiálov, technológií ich prípravy a výskum v oblasti aplikovanej mechaniky.

Dr. Ing. František Simančík je verejnosti známy najmä vývojom hliníkovej peny, ktorá si nachádza svetovo unikátne uplatnenie v sériovej výrobe ochranných deformačných prvkov automobilov a železničných vagónov. 

Za dosiahnuté originálne výsledky, ktoré sú chránené viac ako 30 zahraničnými patentmi, získal viacero významných ocenení, napr. Technológ roka SR 1998, Cenu SAV 2006, Inovatívny čin roka 2007. V roku 2011 mu bola udelená Cena ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR v kategórii veda a technika za významný prínos pri vývoji nových materiálov na báze ľahkých kovov. Za rok 2011 sa stal laureátom Krištáľového krídla v kategórii medicína a veda – ocenený za zavedenie originálnej technológie infiltrácie grafitových súčiastok meďou do priemyselnej výroby inovovaných klzných kontaktov lokomotív a trolejbusov, za vyvinutie špeciálnych hliníkových materiálov pre vysoko teplotné aplikácie v piestoch spaľovacích motorov, ako aj za revolučnú inováciu chladenia a ohrevu obytných alebo kancelárskych priestorov.

Dr. Ing. František Simančík bude hosťom stretnutia verejnosti s osobnosťou vedy a techniky pri káve pod názvom Veda v CENTRE dňa 31. 5. 2012 (štvrtok) o 17. hod. v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), Lamačská cesta 8/A v Bratislave. Vystúpi na tému Vlastnosti materiálov šité na mieru

Obsahom jeho prednášky budú originálne konštrukčné materiály s vlastnosťami „šitými na mieru“ požiadavkám moderných výrobkov. Na príkladoch ich úspešných aplikácií v ľahkých konštrukciách automobilov alebo energetických zariadení budú prezentované jedinečné možnosti zvyšovania pridanej hodnoty výrobkov, ktorá je základným predpokladom udržateľného rozvoja každej civilizovanej spoločnosti.

Zdroj: osobnosti.sk 

Fotozdroj: Quark, magazín o vede a technike, Február/2012

(MB)

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR