Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Veda v CENTRE: Včelí med ako liek 

 
Veda v CENTRE 23-02-2012 plagát 

                    RNDr. Katarína Bíliková, PhD.

                   RNDr. Katarína Bíliková, PhD.,
vedúca vedecká pracovníčka, Ústav molekulárnej biológie SAV, Oddelenie molekulárnej apidológie

Katarína Bíliková sa narodila roku 1963 v Bratislave. Po absolvovaní Gymnázia so zameraním na prírodné vedy na Vazovovej ulici, študovala na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, odbor organická chémia (1982 – 1987). Už počas štúdia pracovala v Chemickom ústave Slovenskej akadémie vied v Bratislave (1985 – 1987) ako vedecká pomocná sila v oblasti syntézy vzácnych monosacharidov. V r. 1987 – 1988 bola na študijnom pobyte v Ústave polymérov SAV v Bratislave na Oddelení polymerizačných reakcií.

V r. 1988 – 1991 pracovala vo Výskumnom ústave preventívneho lekárstva v Bratislave, v r. 1991 – 1995 vo Výskumnom ústave vodného hospodárstva v Bratislave. V r. 1995 – 1997 pôsobila ako špecialista na chromatografiu v Slovenskej agentúre životného prostredia v Bratislave. V r. 1997 –  2005 pracovala v Chemickom ústave SAV v Bratislave, v Laboratóriu génového inžinierstva. Od januára 2005 pracuje v Ústave molekulárnej biológie SAV v Bratislave na Oddelení molekulárnej apidológie.

V roku 1987 obhájila titul RNDr. V rokoch 1998 – 2002 absolvovala doktorandské štúdium v Laboratóriu génového inžinierstva v Chemickom ústave SAV v Bratislave (školiteľ doc. Ing. Jozef Šimúth, DrSc.). V roku 2002 obhájila kandidátsku dizertačnú prácu na tému Purifikácia a charakterizácia biologicky aktívnych proteínov a peptidov včelej materskej kašičky a bol jej udelený titul PhD. vo vednom odbore biochémia. 

V marci 2010 získala cenu Vedec roka 2009 v kategórii Výsledky v programoch Európskej únie za prínos k objasneniu antimikrobiálnych vlastností bielkovín včelej materskej kašičky ako výsledku modifikácie minoritných bielkovín a za vypracovanie nového kritéria pre hodnotenie pravosti a fyziologických vlastností včelieho medu.  

RNDr. Katarína Bíliková, PhD., bude hosťom Vedy v CENTRE dňa 23. februára 2012 o 17. hod. v Centre vedecko-technických informácií SR v Bratislave, Lamačská cesta 8/A, kde vystúpi na tému Včelí med ako liek. Bude hovoriť nielen o liečivých účinkoch medu na zdravie človeka, ale aj o najnovších poznatkoch fyziologických vlastností včelích bielkovín, ktorých výskyt a množstvo v mede má výrazný vplyv na jeho kvalitu. Doktorka Katarína Bíliková vypracovala originálnu metódu na hodnotenie kvality a pravosti medu. Vzhľadom na častý výskyt falšovaného medu v obchodoch, práve táto metóda môže výrazne prispieť k zisteniu či ide o falšovaný, alebo pravý včelí med. Vo vedeckej kaviarni bude hovoriť aj o zdravotnom stave včiel, ktorý je v súčasnosti závažným celosvetovým problémom, ako aj o nových trendoch vo výskume ochrany včelstiev voči chorobám.

(mb)

Foto: Ing. Alena Oravcová

CV RNDr_ Katarína Bíliková_PhD_2012.pdfCV RNDr. Katarína Bíliková, PhD.

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR