Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Veda v CENTRE: Reálne a finančné dôsledky politickej neistoty 

 
Veda v CENTRE 18. 7. 2013 plagát 

 

prof. Ľuboš Pástor

prof. Ľuboš Pástor
University of Chicago Booth School of Business

Pozývame Vás do vedeckej kaviarne pod názvom Veda v Centre, ktorú v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave, pravidelne raz do mesiaca, organizuje pre širokú verejnosť Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR. Raz do roka - v júli - pripravujeme Letný špeciál Vedy v Centre, do ktorého pozývame mladých vedeckovýskumných pracovníkov, ktorí sa presadili v zahraničí.

Vo štvrtok dňa 18. 7. 2013 o 17.00 hod. bude hosťom Letného špeciálu vedeckej kaviarne významný a svetovo uznávaný slovenský ekonóm, profesor financií na University of Chicago Booth School of Business prof. Ľuboš Pástor (1974), ktorý sa svojím výskumom v oblasti finančnej ekonómie zaradil medzi špičku medzinárodne rešpektovaných ekonómov.

Vo svojom výskume sa venuje najmä otázkam finančných trhov. Oblasťou jeho vedeckého záujmu sú likvidita finančných trhov, bubliny na akciových trhoch, úspešnosť investičných fondov, ale venoval sa aj výberu portfólia, volatilite výnosov, či technologickým revolúciám. Jeho najnovší výskum analyzuje následky  politickej neistoty v ekonomike. Výsledky svojej práce pravidelne publikuje v špičkových odborných časopisoch ako napríklad American Economic Review, Journal of Finance, Journal of Financial Economics, Journal of Political Economy a Review of Financial Studies. Jeho publikácie získali doteraz 11 prestížnych ocenení.

Reálne a finančné dôsledky politickej neistoty – je názov júlového Letného špeciálu Vedy v Centre, v ktorom sa dozvieme, ako neistota o budúcich vládnych opatreniach jednotlivých krajín či ich zoskupení vplýva na svet okolo nás.  Vo svojej prednáške prof. Pástor poskytne prehľad o najnovšej akademickej práci o vplyvoch tejto neistoty na ekonomiku a finančné trhy. Zároveň sa pokúsi objasniť, akým konkrétnym neistotám v súčasnosti čelí Slovensko a ostatné krajiny eurozóny, aké kroky by prospeli eurozóne na zníženie politickej neistoty a ako reálne vplýva na hospodársky rast krajiny, investície a zamestnanosť.

Plagát

Fotozdroj:

http://poetsandquants.com/2011/02/08/best-prof-lubos-pastor/

(zh, mb)

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR