Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Veda v CENTRE: Prečo potrebujeme informačnú ekológiu? 

 
 

 Veda v CENTRE_plagát_03_2012  

 

prof. PhDr. Jela Steinerová, PhD.

prof. PhDr. Jela Steinerová, PhD.,  
Katedra knižničnej a informačnej vedy Filozofickej fakulty UK v Bratislave

Prof. PhDr. Jela Steinerová, PhD. (50), pochádza z Lučenca. V roku 1983 ukončila štúdium na Katedre knihovníctva a vedeckých informácií Fílozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, odbor knihovníctvo a vedecké informácie a angličtina. V rokoch 1983 – 1985 pracovala v Ústrednej knižnici Matematicko-fyzikálnej fakulty UK v Bratislave ako knižničná pracovníčka. V r. 1985 – 1988 pracovala v Matici slovenskej, Slovenskej národnej knižnice, odbor pre knižničnú sústavu, Bratislava ako metodička, výskumná pracovníčka. V rokoch 1988 – 1992 bola výskumnou pracovníčkou v Slovenskej technickej knižnici, na odbore výskumu a automatizácie a projektov AKIS SlTK. Od roku 1992 pôsobí na Katedre knižničnej a informačnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, najskôr ako odborná asistentka, od r. 1997 docentka a od r. 2010 je profesorkou.

Vo výskumnej činnosti sa pôvodne zaoberala automatizáciou knižníc, informačným prieskumom, vyhľadávaním informácií a digitálnymi knižnicami. Bola riešiteľkou projektov integrovaných informačných systémov a novej paradigmy knižničnej a informačnej vedy. Od roku 2002 bola vedúcou grantových výskumných projektov  zameraných na informačné správanie a informačnú ekológiu. Je autorkou 4 monografií a množstva výskumných správ, vedeckých publikácií (viac ako 110) publikovaných doma aj v zahraničí. Zúčastnila sa na zahraničných odborných pobytoch a stážach, najmä v Oxforde, Bruseli, Washingtone, Aberdeene a vo Florencii. Prednášala na mnohých konferenciách v SR, ČR i v zahraničí.

Pracovala v medzinárodných odborných organizáciách ako ICIMSS, Open Society Foundation, získala medzinárodné granty (najmä projekt digitálnych knižníc DELOS, granty nadácie A. Mellona, Európskej vedeckej nadácie, Britskej rady, Veľvyslanectva USA v SR, Goethe Institutu Inter Nationes Bratislava). Je členkou medzinárodných organizácií – ISKO, EUCLID a ďalších, členkou redakčných rád (Mousaion, ITLib, Information Research), predsedníčkou redakčnej rady vedeckého zborníka Knižničná a informačná veda, členkou mnohých odborných a expertných komisií. Zorganizovala niekoľko medzinárodných konferencií v SR, naposledy v roku 2011 o informačnej ekológii.

Profesorka Jela Steinerová bude hosťom Vedy v CENTRE dňa 29. marca 2012 o 17. hod. v Centre vedecko-technických informácií SR. Bude prezentovať tému: Prečo potrebujeme informačnú ekológiu? K obsahu svojej prednášky, okrem iného, uviedla: V dnešnej informačnej spoločnosti sme čoraz viac zahltení informáciami a preťažení informačnými problémami a informačnými technológiami. Bojujeme s problémami ako nájsť správne informácie, zorganizovať si ich, vrátiť sa k už raz spracovaným správam. Informačná veda už dlhšie skúma tieto problémy a prináša nové nástroje aj možnosti na ich riešenie. Jednou z príťažlivých koncepcií informačnej vedy vo výskume aj v praxi je informačná ekológia. Informačná ekológia je koncepcia spracovania, komunikovania a využívania informácií, ktorá kladie dôraz na harmóniu vzťahov medzi človekom a často chaotickým informačným prostredím.

Informačnú ekológiu potrebujeme preto, aby sme zlepšili komunikáciu informácií vo vzdelávaní, vede a informačnej spoločnosti, aby sme zmiernili informačné preťaženie a informačné problémy, aby sme zlepšili informačné správanie, informačnú gramotnosť a informačnú etiku. V tom nám môžu pomôcť najmä digitálne knižnice umožňujúce viacnásobne využiť zdroje, lepšie organizovať informácie, zviditeľniť kontexty a ponúknuť služby a produkty s pridanou hodnotou.

Zdroj a foto: www.fphil.uniba.sk

Spracovala: MB

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR