Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Veda v CENTRE: Nové trendy vo výskume a liečbe monogénového diabetu 

 
Veda v CENTRE_plagát_06/2012 

                       prof. MUDr. Iwar Klimeš, DrSc.

                prof. MUDr. Iwar Klimeš, DrSc.,
riaditeľ Ústavu experimentálnej endokrinológie SAV 
                             v Bratislave

Iwar Klimeš sa narodil roku 1951 v Bratislave. Vysokoškolské štúdium dosiahol na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1975). Od roku 1975 pôsobí v Slovenskej akadémii vied. Absolvoval zahraničné študijné pobyty v Nemecku (1979), v USA (1980 – 1982, 1991) a vo Veľkej Británii (1998). Od roku 2007 zastáva pozíciu riaditeľa Ústavu experimentálnej endokrinológie SAV v Bratislave.

Prof. MUDr. Iwar Klimeš, DrSc. je lekár-internista a profesor patofyziológie/diabetu na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Je dlhoročným vedeckým pracovníkom Ústavu experimentálnej endokrinológie SAV, kde položil základy pre vybudovanie nového výskumného smeru v oblasti diabetológie a porúch metabolizmu, zameraného na objasnenie molekulárne biologických a genetických podkladov vzniku a vývoja diabetu. Jeho snahy vyústili do vytvorenia Laboratória pre výskum diabetu a spoločného výskumno-diagnostického pracoviska DIABGENE, ktoré je prvým a jediným DNA diagnostickým centrom pre monogénne formy cukrovky na Slovensku.

Výskumné zameranie v oblasti diabetu a metabolizmu sa začalo kryštalizovať začiatkom 80. rokov počas 20-mesačného študijného pobytu v Clinical Diabetes Research Section, NIDDKD-NIH Phoenix, AZ, USA. Profesor Klimeš sa vypracoval na medzinárodne uznávaného vedeckého pracovníka vo výskume mechanizmu vzniku a vývoja inzulínorezistencie, modelov experimentálneho diabetu a úlohy výživy pri metabolických poruchách. V oblasti základného výskumu získal pôvodné výsledky pri objasňovaní molekulárnej a bunkovej podstaty tuky znižujúceho účinku polynenasýtených mastných kyselín (n-3 PNMK) v diéte u rôznych modelov inzulínorezistencie s dôrazom na metabolizmus triacylglycerolov. V rámci svojej výskumnej činnosti s prepojením základného výskumu na potreby lekárskej klinickej praxe dosiahol rad špičkových výsledkov. 

Prof. MUDr. Iwar Klimeš, DrSc., bude hosťom stretnutia verejnosti s osobnosťou vedy a techniky pri káve pod názvom Veda v CENTRE dňa 28. júna 2012 (štvrtok) o 17. hod. v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), Lamačská cesta 8/A v Bratislave. Vystúpi na tému Nové trendy vo výskume a liečbe monogénového diabetu

Zdroj: osobnosti.sk  

(MB) 

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR