Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Veda v CENTRE: Kvapalný dusík a supravodivý materiál – ako ich vieme využiť? 

 
Veda v CENTRE 270613 plagát 

   doc. Ing. Fedor Gömöry, DrSc. 

 doc. Ing. Fedor Gömöry, DrSc.
  Elektrotechnický ústav SAV v Bratislave

Pozývame Vás do vedeckej kaviarne pod názvom Veda v Centre, ktorú v Centre vedecko-technických informácií SR  (CVTI SR) v Bratislave pravidelne, posledný štvrtok v mesiaci, organizuje pre širokú verejnosť Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR.

Vo štvrtok dňa 27.6.2013 o 17. 00 hod. príde do vedeckej kaviarne významný slovenský vedec z Elektrotechnického ústavu SAV v Bratislave a vedecký sekretár Slovenskej akadémie vied doc. Ing. Fedor Gömöry, DrSc. Oblasťou jeho vedeckého záujmu je prenos striedavého elektrického prúdu a vytváranie striedavých magnetických polí pomocou supravodičov. Výskum jeho tímu sa zameriava na hľadanie možností využitia supravodivých materiálov v elektrotechnike. Spolupracuje s výrobcami, ktorí majú záujem na vývoji novej generácie energetických zariadení s vyššou efektívnosťou a spoľahlivosťou. Venuje sa tiež základnému výskumu mechanizmov pôsobenia supravodičov na magnetické pole. Jedným z výsledkov jeho tímu je zhotovenie a vyskúšanie plášťa magnetickej neviditeľnosti. Doc. Gömöry je prvým autorom štúdie Experimentálna realizácia magnetického plášťa, ktorú uverejnil jeden z najprestížnejších vedeckých časopisov Science.

Kvapalný dusík a supravodivý materiál – ako ich vieme využiť? je názov júnovej Vedy v Centre, v ktorej sa okrem iného dozvieme, v čom spočíva magnetická neviditeľnosť a ako sa podarilo našim vedcom princíp magnetickej neviditeľnosti dokázať. Hosť vedeckej kaviarne doc. Gömöry nás oboznámi so zaujímavými vlastnosťami supravodivých materiálov, ktoré po ochladení kvapalným dusíkom nadobúdajú schopnosť prenášať bez odporu veľké elektrické prúdy. Súčasťou jeho prednášky bude aj ukážka, ako pomocou kombinácie supravodivého a magnetického materiálu zhotoviť magnetické ložisko, v ktorom na rozdiel od mechanického ložiska nie je žiadne trenie.

Vedecká kaviareň Veda v Centre sa koná v budove CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A, na Patrónke. Vstup na podujatie je pre verejnosť voľný. 

(zh, mb)

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR