Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Veda v CENTRE: Asteroidy, meteoroidy a čo my NA TO? 

 
Veda v CENTRE_250413_plagát 

                                                                 

RNDr. Juraj Tóth, PhD.

RNDr. Juraj Tóth, PhD.,
z Katedry astronómie, fyziky Zeme a meteorológie Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave

Juraj Tóth (1975) študoval astronómiu a astrofyziku na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského (FMFI UK) v Bratislave. V júni 1997 získal skúsenosti vo Vatikánskom observatóriu, Astronomical Summer School (Planetary Science). Po skončení vysokoškolského štúdia pôsobil v rokoch 1998  2003 ako astronóm  pozorovateľ (astrometria a fotometria asteroidov a komét) v Astronomicko-geofyzikálnom observatóriu FMFI UK v Modre. 

Od roku 2003 je vedeckým pracovníkom Katedry astronómie, fyziky Zeme a meteorológie FMFI UK v Bratislave so zameraním na malé telesá Slnečnej sústavy, špeciálne meteory. Viedol expedície pri hľadaní meteoritov na Slovensku. Rozvíja nový pozorovací program v oblasti celooblohových videopozorovaní meteorov. Na univerzite prednáša úvod do astronómie, kozmický výskum planét, planetárnu kozmogóniu, dejiny astronómie a astronómiu pre učiteľské kombinácie a Univerzitu tretieho veku UK. Venuje sa aj popularizácii astronómie. 

RNDr. Juraj Tóth, PhD. bude hosťom vedeckej kaviarne, ktorú pod názvom Veda v CENTRE v mesačných intervaloch organizuje Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR. Dňa 25. apríla 2013 o 17.00 hod. vystúpi v konferenčnej sále Centra vedecko-technických informácií SR s témou Asteroidy, meteoroidy a čo my NA TO?

Počas pozorovaní asteroidov a komét z Astronomického a geofyzikálneho observatória FMFI UK v Modre sa podarilo objaviť viac ako sto nových asteroidov v oblasti medzi dráhami Marsu a Jupitera. Dokonca aj dva asteroidy, ktoré križujú dráhu Zeme a patria do skupiny blízkozemských asteroidov. Tie sú pre vedcov príležitosťou na ich dôkladnejšie skúmanie. RNDr. Juraj Tóth, PhD., v tejto súvislosti uviedol: "Stáva sa, že časť asteroidu sa rozhodne opustiť svoju domovinu vo forme meteoroidu, ktorý potom niekoľko miliónov rokov obieha po samostatnej dráhe okolo Slnka. Pri prelete okolo Zeme sa mu zapáči napríklad Slovensko, okolie Košíc a namieri si to na blízke lúky a lesy. To sa stalo jednému meteoritu 28. februára 2010, ktorý teraz voláme Košický. Tento sa nechal dokonca aj nájsť, ale väčšina meteoritov na planéte Zem zostane inkognito."

Fotozdroj: http://www.daa.fmph.uniba.sk/toth

CV RNDr. Juraj Tóth, PhD.

(mb)

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR