Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Veda v CENTRE – Nitra: Vyhľadávania stavieb od praveku až po stredovek metódami nedeštruktívnej archeológie 

 
 

Plagát

RNDr. Ján Tirpák, CSc.

RNDr. Ján Tirpák, CSc.,

je pracovníkom Gemologického ústavu FPV UKF v Nitre. V pedagogickej činnosti sa zameriava na geovedné disciplíny a metódy terénneho nedeštruktívneho archeologického výskumu. Jeho vedecká aktivita sa orientuje na geofyzikálne metódy v archeológii. Dr. Tirpák je autorom dvoch monografii a podieľal sa na ďalších dvoch monografiách. Ďalej je autorom jednej vysokoškolskej učebnice a spoluautorom dvoch učebných textov. Za obdobie posledných päť rokov publikoval 50 odborných príspevkov doma i v zahraničí. Bol a je zodpovedným riešiteľom a spoluriešiteľom 9 vedeckých projektov na národnej a európskej úrovni. Zúčastnil sa zahraničných archeologických expedícií v Bulharsku, Maďarsku, Francúzsku, Rakúsku, Rumunsku, Belgicku a v Kuwajte.

RNDr. Ján Tirpák, CSc., bude hosťom Vedy v CENTRE v Nitre, v divadelnej kaviarni Tatra dňa 21. 2. 2013 o 17.00 hod.  

Názov prednášky
Vyhľadávania  stavieb od praveku až po stredovek metódami nedeštruktívnej archeológie 

Obsah prednášky 
Čo je nedeštruktívna archeológia a metódy nedeštruktívneho výskumu. Výsledky archeogeofyzikálneho prieskumu pri vyhľadávaní pravekých kruhových stavieb a opevnených sídlisk, rímskych miest a pochodových táborov, ako aj stredovekých sakrálnych architektúr a dedín.

Plagát 

(JN) 

 

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR