Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Veda v CENTRE – Nitra: Selén v našom živote. Áno? Nie? 

 
 
pozvánka 


Doc. Ing. Ondrej Hegedűs, PhD.

pracuje na Úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre ako vedúci odboru laboratórnych činností a hlavný odborník hlavného hygienika Slovenskej republiky pre odbor chemických analýz. Ako vysokoškolský pedagóg prednáša na UCM v Trnave na Katedre verejného zdravotníctva. Vo vedecko-výskumnej oblasti jeho hlavnou výskumnou aktivitou je riešenie problematiky selénového deficitu v podmienkach Slovenskej republiky a štúdium a výskum látkového zloženia zelenín. Bol vedúcim riešiteľom alebo spoluriešiteľom mnohých výskumných úloh a projektov, je autorom alebo spoluautorom viacerých monografií, vysokoškolských učebníc, vedeckých prác, odborných knižných prekladov a patentov.

Zúčastňuje sa výchovy mladej generácie aj formou vedenia bakalárskych, magisterských i doktorandských prác. Spolupracuje so Slovenskou národnou akreditačnou službou ako vedúci posudzovateľ skupiny pre skúšobné laboratória doma i v zahraničí. 

Obsah prednášky

Téma prednášky vychádza z viacročného výskumu riešenia selénového statusu obyvateľstva v SR. Skutočnosť, že v štatistike úmrtnosti na území Slovenskej republiky stále majú najvyšší podiel kardiovaskulárne a nádorové ochorenia je alarmujúca. V prevencii týchto ochorení má významné postavenie zvýšenie príjmu antioxidantov. K takýmto prvkom patrí aj selén. Vysoká hladina  antioxidačných vitamínov  a minerálnych látok nielenže zabraňuje zužovanie tepien, ale pravdepodobne chráni aj DNA pred poškodením. Výsledky štatistiky potvrdzujú, že selénový status obyvateľstva Slovenskej republiky je nedostatočný. Do potravinového reťazca sa selén dostáva prioritne z pôd a pitnej vody, jeho obsah v rastlinách je funkciou podmienok systému pôda – rastlina.

Plagát

(JN)

 

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR