Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Veda v CENTRE – Nitra: Evolúcia života. Princípom je bunka. 

 
 

Pozvánka na prednášku

 

                                  Doc. RNDr. Roman Kuna, PhD.

Doc. RNDr. Roman Kuna, PhD. je pracovníkom FPV UKF v Nitre, kde pôsobí na Katedre botaniky a genetiky už viac ako 20 rokov. Habilitoval sa v študijnom odbore Biológia a od roku 2007 je vedúcim Katedry botaniky a genetiky. V pedagogickej činnosti sa zameriava na botanické disciplíny, jeho vedecká aktivita sa orientovala na generatívnu reprodukciu semenných rastlín a v poslednom období na anatomicko-fyziologické hodnotenie rastlín ovplyvnených stresovými podmienkami. Počas jeho pôsobenia na UKF sa aktívne venuje rozvoju disciplíny; tvorbou študijných programov, autorstvom a spoluautorstvom viac ako 15 vysokoškolských učebných textov a učebníc, rovnako aktívne sa zaradil medzi organizátorov a propagátorov vedeckej konferencie na biologických katedrách FPV pod názvom Biologické dni. Bol alebo je zodpovedným riešiteľom a spoluriešiteľom asi 10 vedeckých a edukačných projektov na národnej úrovni aj so zameraním na popularizáciu vedy. V tejto oblasti sa realizuje aj ako predseda krajskej komisie Biologickej olympiády.

 

Doc. RNDr. Roman Kuna, PhD. bude hosťom Vedy v CENTRE v Nitre, v divadelnej kaviarni Tatra dňa 24. 1. 2013 o 17.00 hod.  

Názov prednášky
Evolúcia života. Princípom je bunka. 

Obsah prednášky
Čo je to život? Život a živé organizmy na Zemi sa vyvíjajú viac ako 4 mld. rokov. Kyslík bol v minulosti jed. Princípy etablovania života sa spájajú s univerzálnosťou bunkových štruktúr a ich adaptability. Človek, baktéria aj dinosaury majú spoločného predka.

Plagát

(JN)

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR