Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Veda v CENTRE – Nitra: Ako (ne) (na) učiť matematiku 

 
 
 pozvánka  

Doc. PaedDr. Soňa Čeretková, PhD.
Doc. PaedDr. Soňa Čeretková, PhD.

Doc. PaedDr. Soňa Čeretková, PhD. pracuje na Katedre matematiky na Fakulte prírodných vied UKF v Nitre. Je spolugarantom študijného programu Učiteľstvo akademických predmetov – matematika a doktorandského študijného programu Teória vyučovania matematiky.

V rokoch 2002 – 2010 zastávala funkciu prodekanky pre zahraničné vzťahy a rozvoj FPV UKF v Nitre.  Bola členkou autorského kolektívu, ktorý pod vedením prof. RNDr. Ondreja Šedivého, CSc. vytvoril sadu úspešných učebníc matematiky pre druhý stupeň základnej školy, ktoré sa používali v rokoch 1997 – 2008.

Je členkou Didaktickej sekcie Výboru Slovenskej matematickej spoločnosti a členkou Krajského výboru matematickej olympiády. Má skúsenosti s riadením projektov ESF – Operačný program vzdelávanie. Aktívne spolupracuje s viacerými európskymi univerzitami na projektoch v rámci edukačných grantových schém, ktoré sa venujú otázkam vyučovania matematiky a prírodovedných predmetov.

V súčasnosti vedie pracovnú skupinu v projekte 7. Rámcového programu, podprogram Veda a spoločnosť, názov projektu: PRIMAS – Predstavujeme Európe objavné vyučovanie matematiky a prírodovedných predmetov. Na základe spolupráce s Freudenthalovým inštitútom Univerzity v Utrechte, Holandsko, organizuje, v rámci projektu PRIMAS, s kolektívom spolupracovníkov a doktorandov z Katedry matematiky FPV UKF v Nitre tímovú súťaž Matematický B (bádateľský) deň. Súťaže sa zúčastňujú žiaci gymnázií z celého Slovenska. V rámci projektu PRIMAS sa podieľala na tvorbe a organizovaní programov kontinuálneho inovačného vzdelávania učiteľov matematiky a prírodovedných predmetov, ktoré sa v školskom roku 2012 – 2013 realizovali na FPV UKF v Nitre.

Pozvánka

(JN)

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR