Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Veda v CENTRE – Nitra: Familiárne hyperlipoproteinémie 

 
 
Pozvánka do vedeckej kaviarne v Nitre na prednášku  doc. Mudr. Jany Sirotiakovej na tému Familiárne hyperlipoproteinémie  

Logo Nemocnice s poliklinikou v Leviciach

Dňa 17. júna 2010 o 17.00 hod. sa bude konať
v divadelnej kaviarni Tatra v Nitre dalšie stretnutie s osobnosťami vedy.

Prednášať bude 
doc. MUDr. Jana Sirotiaková, PhD.,
 
na tému
Familiárne hyperlipoproteinémie.

Obsah prednášky: Prednáška sa zaoberá problematikou familiárnych metabolických porúch lipoproteinov (familiárnych hyperlipoproteinémií – FH), ich klinickou a laboratórnou diagnostikou. Časť prednášky bude venovaná manažmentu pacientov s familiárnymi hyperlipoproteinémiami. Súčasťou prednášky tiež bude predstavenie medzinárodného výskumného projektu MED-PED (Make Early Prevention – Prevent Early Death), do ktorého sú zapojené aj niektoré centrá v Slovenskej republike. Hlavný dôraz prednášky bude kladený na prevenciu aterosklerózy a jej komplikácií.

 Profil hosťa: Doc. MUDr. Jana Sirotiaková, PhD., primárka Interného oddelenia NsP v Leviciach vyštudovala na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine. Doktoranské štúdium ukončila na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v odbore Klinická farmakológia. Habilitačnú prednášku vykonala na Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre v odbore Biológia. Získala atestácie z Internej medicíny 1. a 2. stupňa a Klinickej farmakológie. Absolvovala certifikačnú skúšku v odbore Klinické skúšanie liekov. Je autorkou mnohých domácich a zahraničných publikácii zaradených do databázy National Library of Medicine. V rokoch 1989 – 1999 pôsobila ako primárka Oddelenia klinickej farmakológie NsP v Nitre, v rokoch 1999 – 2002 ako primárka Interného oddelenia a Oddelenia klinickej farmakológie NsP v Nitre. Od roku 2002 do roku 2009 bola prednostkou Internej kliniky FN v Nitre.

Spracovala Janka Némethyová

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR