Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

VEDA V CENTRE: Problémy a perspektívy v liečbe hypertenzie 

 
Veda v CENTRE pozvánka 

Prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc.    

                   Prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc.

Ústav patologickej fyziológie a III. interná klinika, Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 

vysokoškolský učiteľ, odborník v oblasti experimentálnej a klinickej kardiológie, Vedec roka 2008, ocenený za mimoriadny prínos v oblasti nových prístupov k liečbe esenciálnej hypertenzie, za originálne experimentálne práce z oblasti terapie hypertenzného a zlyhávajúceho srdca a za vynikajúcu reprezentáciu slovenskej vedy v zahraničí 

Fedor Šimko (53) sa narodil v Bratislave. Po ukončení štúdia na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1981) nastúpil do Ústavu patologickej fyziológie LF UK ako interný ašpirant. Venoval sa problematike remodelácie kardiomyocytov počas adaptácie na hemodynamické preťaženie. Po obhájení dizertačnej práce sa stal odborným asistentom v ústave. Habilitoval sa roku 1991. V rámci postgraduálneho štúdia urobil r. 1988 atestáciu I. stupňa z internej medicíny, r. 1996 atestáciu z kardiológie. V roku 2000 bol menovaný za profesora v odbore normálna a patologická fyziológia. Absolvoval niekoľko dlhodobých študijných a vedeckých pobytov na popredných univerzitách, a to v Berlíne (1988), Zürichu (1992), Göttingene (1992 – 1994), vo Viedni (1991), v Prahe (2000) a v Heidelbergu (2000, 2007, 2008).

Profesor Fedor Šimko reprezentuje nielen typ moderného vysokoškolského pedagóga, ale je aj predstaviteľom univerzitného výskumu. Súčasne pracuje na internej klinike Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Zaoberá sa novými možnosťami liečby vysokého krvného tlaku v kontexte hypertrofie myokardu a zlyhania srdca. Za publikácie v renomovaných svetových časopisoch dostal viacero ocenení (3x Cenu rektora Univerzity Komenského, 2x Cenu Slovenskej fyziologickej spoločnosti, Guothovu cenu Prezídia Slovenskej lekárskej spoločnosti, Cenu Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti, Cenu Slovenskej internistickej spoločnosti, Zlatú medailu LF UK, ocenenie Vedec roka 2008). Jeden z jeho vedeckých článkov, uverejnený v Journal of Pineal Research, sa stal po pol roku piatym najčítanejším textom asi z 1 500 publikácií daného časopisu uverejnených na webe. Bol hosťujúcim editorom špeciálnych čísiel časopisov Physiological Research (IF 2,09), Journal of Hypertension (IF 5,1) (s Dr. Pecháňovou) a v súčasnosti je pozvaným hlavným redaktorom časopisu Frontiers in Bioscience (IF 3,3). Ako jeden z mála slovenských lekárov získal štipendium Nadácie Alexandra von Humboldta.

V rozhovore pre Spravodaj Univerzity Komenského Naša Univerzita č. 6/2009 prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc., okrem iného uviedol:

Hypertenzia je atraktívna otázka pre všetkých ľudí, pretože mnohí na ňu trpia. Skutočnosť je taká, že jej nevenujú pozornosť, lebo nebolí. Na Slovensku je určite viac ako 30 % hypertonikov, je to tak v celosvetovom meradle. Po šesťdesiatke ňou trpí asi 50 %, neskôr 90 % ľudí. Vzhľadom na to, že hypertenzia nie je spojená so subjektívnymi problémami, málokto dbá o to, aby tlak dosiahol u neho optimálne hodnoty. Aj keď pacient o hypertenzii vie, nespolupracuje s lekárom na želateľnej úrovni. Bez spolupráce lekára a pacienta sa nedá dosiahnuť trvalá normalizácia tlaku. 

Príznaky vysokého tlaku nie sú žiadne, pretože tlak sa zvyšuje pomaly a postupne. Ale niekedy, keď je vzostup prudký, môžu sa objaviť bolesti hlavy, búšenie srdca, vracanie, dušnosť. Vtedy je stav akútne nebezpečný a volá sa hypertenzná kríza. Ale aj pri dlhodobom zvýšení tlaku trpievajú niektorí ľudia tlakom na hrudníku a bolesťami hlavy. Väčšinou to ale pripisujú iným príčinám ako hypertenzii. A pritom hypertenzia nenápadne, ale neúprosne ničí cievy a srdce.

Je možné hypertenzii predísť či jej zabrániť? Teoreticky je možné predísť každému ochoreniu. Pri zvyšovaní veku starne aj nervový systém regulujúci cievy, aktivuje sa neurohormonálny systém, ničí sa endoteliálna výstelka ciev a zvyšuje sa náchylnosť k hypertenzii. Novšie klinické štúdie naozaj nasvedčujú tomu, že nástup hypertenzie by sa mohol dať oddialiť. Avšak je ťažko si predstaviť, že by sme jej vzniku mohli na úrovni populácie zabrániť.

Prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc., bude hosťom 13. stretnutia verejnosti s osobnosťami vedy a techniky pri káve pod názvom Veda v CENTRE. Dňa 29. 10. 2009 (vo štvrtok) o 17.00 hod. vystúpi v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) na tému Problémy a perspektívy v liečbe hypertenzie. Na stretnutie Vás srdečne pozývame. Vstup pre verejnosť je voľný!

Zdroje:

www.fmed.uniba.sk

staryweb.fmed.uniba.sk

Naša univerzita

Vedecký kaleidoskop  

Spracovala a foto: Marta Bartošovičová

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR