Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

VEDA V CENTRE: Od bitu ku q-bitu (Kvantová fyzika a nové perspektívy spracovania informácie) 

 
Plagát_Veda v CENTRE_Vladimír Bužek 

prof. RNDr. Vladimír Bužek, DrSc.

Prof. RNDr. Vladimír Bužek, DrSc., vedie Centrum pre výskum kvantovej informácie Fyzikálneho ústavu Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Medzi jeho ťažiskové témy patrí kvantová teória informácie a kvantová optika.

Vladimír Bužek (52) sa narodil v Bratislave. Po strednej škole začal študovať na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave . Od roku 1977 pokračoval v štúdiách na Fyzikálnej fakulte Moskovskej štátnej univerzity. Od roku 1985 pracuje vo Fyzikálnom ústave SAV v Bratislave. Je tiež profesorom na Fakulte informatiky Masarykovej univerzity v Brne a emeritným profesorom na Národnej írskej univerzite v Maynoothe.

Absolvoval viacero dlhodobejších študijných a vedeckých pobytov v zahraničí: 1984-1992 – International Center for Theoretical Physics (ICTP), Trieste, Italy; 1986-1990 – Joint Institute for Nuclear Research (JINR), Dubna, Russia; 1989-2001 – Optics Section, The Blackett Laboratory, Imperial College, London, UK; 1992 – The Weizmann Institute, Rehovot, Israel; 1993-1995 – Sogang University, Seoul, Korea; 1993-2007– Hunter College, New York, USA; 1994-1996 – Technical University, Wien, Austria; 1996/98 – Department of Physics, University of Ulm, Germany; 1997 – Institute for Theoretical Physics, University of Innsbruck; 1999 – The Isaac Newton Institute, University of Cambridge, England; 2000 – SOKEN, The Advanced Institute for Postgraduate Studies, Hayama, Japan; 2000 – Department of Physics, University of Queensland, Australia; 2004 – Facultad de Fisica, Pontificia Universidad Catolica de Chile, Chile; 2004 – INAOE, Tanantsintla, Mexico; 2005 – University of Ulm, Germany; 2007 – Macquarie University, Sydney, Australia; 2008 – National University of Singapore.

Výsledky jeho vedeckej práce v oblasti kvantového spracovania informácie zásadným spôsobom obohatili naše poznanie o možnostiach a hraniciach využitia kvantovej fyziky pri spracovaní informácie. Profesor Bužek je nielen mimoriadny vedec, ale aj pedagóg. Vytvoril medzinárodne uznávanú vedeckú školu v oblasti kvantového spracovania informácie. Má rozsiahlu publikačnú činnosť. Literárny fond SR mu udelil prémiu za výnimočný vedecký ohlas na jedno dielo 2008. V kategórii prírodné a lekárske vedy sa umiestnil na 1. mieste.

Jeho vedecké výsledky boli ocenené na Slovensku i na medzinárodnej úrovni. Okrem titulu Hlava roka 2008 je napr. dvojnásobným držiteľom ocenenia Vedec roka (1997, 2001), nositeľom Radu Ľudovíta Štúra I. triedy (2007), držiteľom Waltonovej ceny v Írsku (2002) a Humboldtovej ceny v Nemecku (2005). Je členom korešpondentom Rakúskej akadémie vied.

Prof. RNDr. Vladimír Bužek, DrSc., bude mať v rámci popularizácie vedy a techniky dňa 26. 11. 2009 o 17. hod. prednášku v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) na tému Od bitu ku q-bitu (Kvantová fyzika a nové perspektívy spracovania informácie). Pôjde o 14. stretnutie verejnosti s osobnosťou vedy a techniky pri káve, ktoré Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti CVTI SR v rámci cyklu Veda v CENTRE. 

Profesor Bužek poskytol našej redakcii rozhovor, v ktorom informuje aj o obsahu svojej prednášky. Rozhovor publikujeme pod titulkom V. Bužek: Medzinárodná spolupráca je jedným z nevyhnutných predpokladov kvalitného vedeckého výskumu. 

 

Publikovala: Marta Bartošovičová

Foto: Vladimír Šmihula

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR