Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

VEDA V CENTRE: Inteligentné organické molekuly - budúcnosť elektroniky a optoelektroniky 

 
Martin Putala 

Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti, odbor Centra vedecko-technických informácií SR, Vás srdečne pozýva na 2. stretnutie pri káve s osobnosťou vedy a techniky pod názvom: VEDA V CENTRE.

Téma: Inteligentné organické molekuly - budúcnosť elektroniky a optoelektroniky

Hosť: doc. RNDr. Martin P u t a l a, PhD.

Termín: 26. júna 2008 (vo štvrtok) o 17.00 hod. v Centre vedecko-technických informácií SR (konferenčná sála, 2. p.), Lamačská cesta 8/A, Patrónka, Bratislava 1.

Moderuje: Ing. Oleg Cvik

 NCP VaT - logo  Doc. RNDr. Martin Putala, PhD. (43) je vedúci Katedry organickej chémie na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Popri pedagogickej činnosti sa venuje výskumu v oblasti rozvoja katalytických metód syntézy organických zlúčenín. Zaoberá sa tiež dizajnom a prípravou funkčných organických zlúčenín pre molekulové materiálové aplikácie v elektronike a optoelektronike. Venuje sa rozvíjaniu mladých talentov v chémii prostredníctvom chemickej olympiády. Ako podpredseda Rady vysokých škôl SR a jej Rady pre vedu a techniku sa sústreďuje na podporu vytvárania podmienok na výskumnú činnosť na vysokých školách.

Docent Martin Putala vo svojej prednáške Inteligentné organické molekuly - budúcnosť elektroniky a optoelektroniky bude prezentovať “moderné” organické materiály či technológie, ktoré využívajú individuálne vlastnosti organických molekúl, ich schopnosť vhodne vzájomne pôsobiť (interagovať) napríklad so svetlom (elektromagnetickým žiarením), elektromagnetickým poľom alebo elektrickým prúdom. Konkrétne organické zlúčeniny: pre elektroniku (vodiče, polovodičové diódy, polovodičové tranzistory, TFT technológia); v zobrazovacích technológiách (kvapalné kryštály - LC, organické svetlo vyžarujúce diódy - OLED); pre molekulové počítače (logické obvody, pamäťové médiá); pre optoelektroniku (solárne články, laserové technológie).

Doc. RNDr. Martin Putala, PhD. poskytol redakcii e-novín Vedecký kaleidoskop aj rozhovor.

Foto: NCP VaT

Pozvánka

Prvé stretnutie pozri tu a v rubrike Aktivity NCP VaT.

Publikovala: Marta Bartošovičová

 

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR