Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

VEDA V CENTRE: Etika výskumu ľudských kmeňových buniek 

 
Informačný leták 


 

 

Peter Sýkora

Docent RNDr. Peter Sýkora, PhD., (52), riaditeľ Centra pre bioetiku Katedry filozofie Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Zaoberá sa ontológiou a metafyzikou, bioetikou, filozofiou biológie, evolučnou psychológiou a antropológiou a Aristotelovou metafyzikou. 

V rokoch 1976 – 1981 študoval biológiu na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe. Jeho rigorózna práca mala názov Molekulárne klonovanie ovčej satelitnej DNA 1.712 pomocou vektoru M13mp2. V roku 1993 obhájil PhD. na Univerzite Komenského v Bratislave. Na UK v Bratislave obhájil aj docentúru, a to v roku 1997. Jeho habilitačná práca bola zameraná na historické esencie a problém univerzálií. V rokoch 1999 – 2002 bol riaditeľom Centra pre európske štúdie Univerzity Komenského v Bratislave. V rokoch 2002 – 2003 bol prodekanom pre medzinárodné vzťahy, vedu a rozvoj FSEV UK. Od roku 2004 je mimoriadnym profesorom v odbore filozofia na Filozofickej fakulte Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (FF UCM). Od roku 2008 je aj riaditeľom Centra pri bioetiku Katedry filozofie FF UCM v Trnave.   

Absolvoval viaceré vedeckovýskumné a študijné pobyty, a to v roku 1989 – University of Glasgow, Genetics Dept., Glasgow, UK, v roku 1990 – University of Massachusetts, Zoology Dept., Amherst, USA, v roku 1993 – London School of Economics, Department of Logic, Methodology and Philosophy of Science, London, UK, v roku 1994 – Department of Biology, Emory University, Atlanta, USA, 1995 – Anthropology Department, Emory University, Atlanta, USA, 2002 – Centre for the Study of Global Ethics, University of Birmingham, UK, 2003 – Facoltà di Psicologia, Universita degli studi di Padova, Padova, Taliansko, v roku 2007 – The Centre for Medical Ethics, Bristol University, UK. Pred pár dňami sa vrátil z pôsobenia v Centre for Biomedical Ethics, National University of Singapore, kde bol 2,5 mesiaca Visiting Professor of Biomedical Ethics.

Docent Peter Sýkora je aktívny v publikačnej činnosti i v účasti na výskumných projektoch. Je členom Etickej komisie Ministerstva zdravotníctva SR, Slovenského výboru pre bioetiku pri UNESCO, European Society on Philosophy of Medicine and Health Care Human Behavior and Evolution Society a Revue aktuálnej kultúry. Je držiteľom viacerých ocenení.

Obsah prednášky doc. RNDr. Petra Sýkoru, PhD., dňa 30. apríla 2009 o 17. hod. v Centre vedecko-technických informácií SR v Bratislave na tému Etika výskumu ľudských kmeňových buniek: 

Moderná biomedicína prináša stále nové a nečakané etické dilemy. Jedna z najkontroverznejších sa týka výskumu a použitia embryonálnych kmeňových buniek. Objav možnosti pestovania ľudských kmeňových buniek in vitro a ich následnej riadenej diferenciácie otvára možnosti pre regeneračnú medicínu, ktorá sa zvykne nazývať „svätým grálom“ medicíny. Vďaka nej bude možné liečiť rôzne hematologické, kardiologické, neurodegeneračné, metabolické či onkologické ochorenia človeka  spojené s odumretím funkčne nezastupiteľných buniek (ako napr. diabetes, Parkinsonova a Huntingtonova choroba, spinálne svalové atrofie, infarkt myokardu), ako aj rôzne úrazy (poranenie miechy, popáleniny, úrazy končatín) či degeneratívne zmeny ľudského tela spôsobené jeho starnutím (kĺbne chrupavky). Existujú v zásade dva zdroje kmeňových buniek: embryonálne a adultné.  Predovšetkým pre ľudí zastávajúcich kresťanský svetonázor je práca s embryonálnymi kmeňovými bunkami eticky neprijateľná, pretože počas procesu dochádza k zničeniu raných ľudských embryí. Z toho dôvodu je na Slovensku takýto výskum trestným činom.

Docent Sýkora sa vo svojej prednáške zameria aj na otázky: Prečo nie je možné využívať pre potreby regeneračnej medicíny iba eticky nekontroverzné adultné kmeňové bunky?  Je riešením vytvorenie „eticky neutrálnych“ foriem kmeňových buniek, ako sú napr. ANT alebo iPS bunky? Do akej miery má ideológia, či už náboženská, alebo sekulárna, obmedzovať slobodu vedeckého výskumu? 

Fotozdroj: http://stud.fses.uniba.sk/en/deans.htm

Publikovala: Marta Bartošovičová

 Informačný leták

 

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR