Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

VEDA V CENTRE: Éra antibiotík končí, čo ďalej? 

 
profesor Ján Turňa 

 Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti, odbor Centra vedecko-technických informácií SR, Vás srdečne pozýva na pravidelné stretnutia pri káve s osobnosťami vedy a techniky pod názvom VEDA V CENTRE.

Téma: Éra antibiotík končí, čo ďalej?

Hosť: Prof. RNDr. Ján T u r ň a, CSc

dňa 21. mája 2008 (v stredu) o 17.00 hod. v Centre vedecko-technických informácií SR (konferenčná sála, 2. p.), Lamačská cesta 8/A, Patrónka, Bratislava 1

 logo CVTI SR

Prof. RNDr. Ján Turňa, CSc. (52) je riaditeľ Centra vedecko-technických informácií Slovenskej republiky a profesor Katedry molekulárnej biológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 1981 sa profesionálne zaoberá technikou rekombinantných DNA, čo je synonymum pre termín génové manipulácie. Bol jedným z prvých výskumníkov, ktorí na Slovensku zaviedli túto technológiu. Patrí medzi propagátorov využívania biotechnológií v SR. V súčasnosti je aj členom Komisie pre biologickú bezpečnosť Ministerstva životného prostredia SR.

Profesor Ján Turňa vo svojej prednáške Éra antibiotík končí, čo ďalej? okrem iného zdôrazní význam vedy a techniky v spoločnosti. Úspechy vedy sa dotýkajú každého človeka. Nové poznatky modernej vedy sú jedinou cestou ako zvládať problémy s infekčnými ochoreniami. Antibiotiká sú lieky ničiace alebo spomaľujúce rast mikroorganizmov. Pomáhajú telu bojovať s baktériami. Antibiotiká používa v podstate každý z nás a život bez nich si ani nevieme predstaviť. Napriek tomu, že nás trápia najmä srdcovo-cievne problémy, najviac ľudí vo svete zomiera na infekčné ochorenia. Najstarším a najznámejším antibiotikom je penicilín. V súčasnosti je kríza antibiotík. Znovu sa vracajú niektoré ochorenia, ktoré sú rezistentné voči väčšine antibiotík, ako napr. tuberkulóza. Veda musí voliť inú výbavu “zbraní” na infekčné ochorenia. Vyžaduje si to nové poznanie princípov fungovania patogénov. Bez väčšieho investovania do vedy sa to však tak skoro nepodarí.

Pozvánka

Foto: NCP VaT

Pripravila: PhDr. Marta Bartošovičová

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR