Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

VEDA V CENTRE: Bunky, ktoré poháňajú život 

 
Veda v Centre - pozvánka 

Alexandra Zahradníková 


Ing. Alexandra Zahradníková, PhD.,
má vyše 20-ročnú prax v experimentálom a teoretickom základnom výskume funkcií buniek. Narodila sa 7. 9. 1953 v Bratislave. V roku 1976 absolvovala Chemickotechnologickú fakultu SVŠT v Bratislave  a v roku 1982 obhájila titul PhD. (CSc.). Dlhodobo pôsobí v Ústave molekulárnej fyziológie a genetiky SAV v Bratislave, kde je vedúcou Laboratória molekulárnej biofyziky. Hosťovala na univerzitách v Galvestone, Auguste, Lubbocku a Columbuse (USA).

Hlavným vedeckým záujmom Ing. Zahradníkovej  je štúdium mechanizmov bunkovej signalizácie, ktorá zabezpečuje prácu srdcového svalu. Medzi jej najvýznamnejšie ocenenia patrí získanie Fulbrightovho štipendia (USA) a dve ocenenia "International Research Scholar" od Howard Hughes Medical Institute, významnej organizácie na podporu lekárskeho výskumu.

Je členkou viacerých domácich aj zahraničných vedeckých spoločností a členkou redakčnej rady časopisu Central European Journal of Biology. Od viacerých, najmä zahraničných grantových organizácií (Howard Hughes Medical Institute, National Institutes of Health) získala podporu na výskum a participuje na dvoch projektoch 6.rámcového programu Európskej komisie. Popredné renomované časopisy publikovali niekoľko desiatok jej vedeckých prác s ohlasom približne 500 citácií.

Podujatie bude moderovať: Ing. Oleg Cvik, námestník riaditeľa Centra vedecko-technických informácií SR.

Pozvánka

Rozhovor: A. Zahradníková: Aj na Slovensku sa dá robiť zmysluplná veda 

Publikovala: Marta Bartošovičová

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR