Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

VEDA V CENTRE: Ako ďaleko je k aplikovanému výskumu 

 
Veda v Centre - pozvánka 

Prof. RNDr. Jaromír Pastorek, DrSc.

Prof. RNDr. Jaromír Pastorek, DrSc. (51) – popredný slovenský vedec, riaditeľ Virologického ústavu SAV v Bratislave

Narodil sa 18. 3. 1957 v Nových Zámkoch. V roku 1982 absolvoval Prírodovedeckú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, Katedru biochémie. Od roku 1982 pôsobí vo Virologickom ústave Slovenskej akadémie vied. Od roku 1998 prednáša na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. V rokoch 1990 -1991 absolvoval študijný pobyt na Institute of Animal Health, Houghton, UK a v rokoch 1997 - 2002 tri až šesť mesiacov ročne na Faculty of Agronomy, Gembloux, v Belgicku.

Objaviteľ génu kódujúceho nádorovo-asociovaný proteín CA IX (ktorý je v súčasnosti používaný ako marker hypoxických nádorov a prognostický indikátor) a spoluautor US patentu “MN Gene and Protein” (Závada, Pastoreková, Pastorek) z roku 1995, ako aj vyše 20 nadväzujúcich patentov zameraných na diagnostické a terapeutické využitie nádorovo-asociovaného proteínu MN/CA IX objaveného vo Virologickom ústave SAV.

Vedec roka SR 2001, v roku 2007 mu bola udelená Čestná plaketa SAV Jána Jessenia za zásluhy v lekárskych vedách. V roku 2007 bol zaradený do vedeckej špičky SR v biológii (agentúrou ARRA). V roku 2008 mu bola udelená Cena Literárneho fondu za vedecký ohlas.

Profesor Pastorek je členom Výboru Slovenskej spoločnosti pre biochémiu a molekulárnu biológiu, členom Európskej asociácie pre výskum rakoviny (EACR), členom odborovej komisie pre doktorandské štúdium v odboroch Molekulárna biológia a Virológia, členom Vedeckého kolégia pre molekulárnu biológiu, predsedom pracovnej skupiny pre biológiu v Rade pre prírodné vedy APVV a voleným členom Európskej akadémie vied a umení.

Vedecká činnosť prof. RNDr. Jaromíra Pastoreka, DrSc., je zameraná na virológiu, molekulárnu biológiu a onkológiu. Zapája sa do riešenia domácich i zahraničných projektov. Má prijatých viacero zahraničných patentov. Publikoval vyše 100 recenzovaných prác v medzinárodných časopisoch, viac ako 3264 SCI citácií, celkovo 2667 citácií podľa Web of Science (k 15. 2. 2008), mal vyše 60 príspevkov na medzinárodných konferenciách, z toho 10 plenárnych prednášok na pozvanie.

Prednáška prof. Pastoreka v cykle VEDA V CENTRE na tému Ako ďaleko je k aplikovanému výskumu bude zameraná na objav ľudskej bielkoviny a génu, ktorý sa podaril začiatkom 90-tych rokov vo Virologickom ústave Slovenskej akadémie vied. V súčasnosti je táto bielkovina (karbonická anhydráza IX), považovaná za jeden z najlepších markerov agresívnych nádorov a zároveň aj za vhodný terč na terapiu množstva typov nádorov. Táto cesta až k dnešnému poznaniu bola nesmierne dlhá a zložitá.

Podujatie bude moderovať: Ing. Oleg Cvik, námestník riaditeľa Centra vedecko-technických informácií SR.

Curriculum vitae prof. Pastoreka

Rozhovor vo Vedeckom kaleidoskope:

J. Pastorek: Dnešná veda nie je o individualizme, ale o komunikácii a schopnosti spolupracovať  

Publikovala: Marta Bartošovičová

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR