Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

VEDA V CENTRE: Synchrotróny štvrtej generácie – okná do sveta nanosveta 

 
informačný leták 

Srdečne Vás pozývame
na stretnutie s osobnosťou vedy a techniky
pri káve v rámci cyklu VEDA V CENTRE,

ktoré pravidelne mesačne organizuje Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti,
odbor Centra vedecko-technických informácií SR.
 

logo CVTI SR 

doc. RNDr. Pavol Sovák, PhD.

dekan Prírodovedeckej fakulty
Univerzity Pavla Jozefa
Šafárika
v Košiciach

Vyštudoval fyziku tuhých látok  a vydal sa na cestu vedeckého pracovníka a vysokoškolského pedagóga. Jeho láskou sa stala elektrónová mikroskiopia, ktorá mu umožnila dostať sa do tajov štruktúry kovov.

Z oblasti fyziky kovov vedie prednášky, vychoval desiatky diplomantov, venuje sa výchove mladých vedeckých pracovníkov, predsedá medzinárodnej konferencii o magnetizme.

Je členom Medzinárodného riadiaceho výboru (International Steering Committee) európskeho projektu X-ray Free Electron Laser Facilities – XFEL v Hamburgu. Projekt XFEL patrí k najvyšším prioritám EÚ v oblasti využitia synchrotrónového žiarenia.
Taktiež je členom Recruitment Committee (výberovej komisie) pre projekt XFEL.

 

Publikovala: Alena Paulíková

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR